Yekpay user agreement

توافقنامه کاربری

توصیه میکنیم قبل از استفاده از خدمات یک پی، موارد ذیل به دقت مطالعه و بررسی شود. استفاده از خدمات یک پی به منزله قبولی کلیه موارد مندرج در توافقنامه کاربری، قرارداد پذیرندگی و سیاستهای حریم خصوصی می باشد.

توافق نامه کاربری خدمات یک پی

اخرین به روزرسانی ژانویه 2019

Content

1. 1.رابطه ما با شما

2. 2.صلاحیت و انواع حساب

3. 3.ارسال پول

4. 4.دریافت پول

5. 5.تتمه های حساب و اطلاعات معامله

6. 6.برداشت/ از گرو در اوردن پول الکترونیک

7. 7.مدت و بستن حساب شما

8. 8.دستمزدها و تبدیل ارز

9. فعالیت های محدود شده

10. Your Liability – Actions We May Take

11. Seller Protection Program

12. خطاها و معاملات غیرمجاز

13. Prohibited Products

14. Yekpay Buyer Protection

15. اختلاف با یک پی

16. تعریف ها

این توافق نامه، یک قرارداد بین شما و یک پی است و برای استفاده از خدمات توسط شما اعمال می شود. شرایط خط مشی کاربرد قابل قبول واقع در صفحه اولیه خط مشی حریم خصوصی، با ارجاع به این توافق نامه ثبت می شوند. اسناد فوق، اسناد فرعی این توافق نامه هستند. برای جلوگیری از تردید، اسناد فرعی و بخش هایی از این توافق نامه که شرایط اسناد فرعی را در بر دارند هیچ کدام قراردادهای چارچوب برای بخشنامه خدمات پرداخت EU ( 2007/64/EC ) و یا اجرای آن بخشنامه در EU یا EEA (از جمله مقررات خدمات پرداخت 2009 UK و غیره) و CBI ایران را تشکیل نمی دهند.

کلیه تغییرات اتی که در توافق نامه کاربر منتشره در صفحه اول خط مشی حریم خصوصی در وبسایت یک پی مطرح شوند در زمانی که برای خدمات ثبت نام می کنید با ارجاع به این توافق نامه ثبت می شوند و انطور که در آن بخش مشخص شده است اجرایی خواهند شد.

این توافق نامه همراه با سایر شروط قانونی و افشاهای قانونی لازم در ارتباط با استفاده شما از خدمات یک پی به شما ارائه خواهد شد و همیشه در وبسایت (های) یک پی خواهند بود. این اطلاعات ممکن است برای شما نیز ارسال شوند و یا اگر به استفاده شما از خدمات ربط داشته باشند در وب سایت (های) یک پی هم دیده شوند.

با ثبت نام برای دریافت خدمات، باید کلیه شرط و شروط این توافق نامه را مطالعه کنید، با آنها موفق باشید و همه آنها را قبول کنید. این توافق نامه به شما ارائه می شود و به زبان انگلیسی منعقد می شود. شما موافقت می کنید که هر گونه استفاده از سرویس ها به منزله این است که توافق نامه را قبول کرده اید و ما به شما توصیه می کنیم که یک کپی از این توافق نامه ( از جمله همه سیاست ها) را برای پرونده های خود ذخیره کنید و یا از آنها پرینت بگیرید.

ممکن است یک پی شما را ملزم کند برای استفاده از خدمات، یک حساب یک پی داشته باشید ( از جمله برای ارسال یا دریافت وجه و یا استفاده از یک پی به عنوان یک ابزار برای ورود به سرویس های شخص ثالث و غیره).

مهم:

این یک سند مهم است که شما هنگام تصمیم گیری درباره استفاده از خدمات در هر زمانی باید این نکته را با دقت در نظر بگیرید. لطفاً قبل از موافقت با این توافق نامه کلیه شروط آن را با دقت مطالعه نمایید. این توافق نامه ریسک های معین درباره سرویس ها و راهنمایی درباره چگونگی انجام پرداخت های انلاین به شیوه ای بی خطر از طریق یک پی را نیز روشن می کند.

شما مسئول درک و رعایت کلیه قوانین، اصول و مقررات حوزه قضایی خاص خود که ممکن است برای شما در ارتباط با استفاده از خدمات قابل اعمال باشند هستید از جمله قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های واردات و صادرات، مالیات، یا معاملات ارز خارجی و غیره.

لطفاً به ریسک ها و شرایط کلیدی قابل اعمال برای استفاده شما از خدمات توجه کنید:

ریسک برگشت وجه

وجوه دریافتی در حساب یک پی شما ممکن است بعداً برگشت بخورند مثلاً اگر این وجه مشمول استرداد وجه، برگشت، و مطالبه باشد در غیر این صورت نامعتبر است. این یعنی برای بعضی از فروشندگان ما، ممکن است وجوه دریافت شده در حساب آنها به فرستنده پس داده شود و یا در غیر این صورت پس از اینکه وجوه پرداخت شدند و یا پس از تحویل دادن کالاها و یا فروش خدمات، وجه از حساب آنها برداشته شود.

یک الزام کلیدی برای صلاحیت در برنامه محافظت از فروشنده این است که فروشندهه باید ایتم را به نشانی بفرستد که در صفحه جزئیات معامله دیده می شود و یا در وبسایت فروشنده ثبت شده است. اگر ایتم شخصاً تحویل داده شود و یا اگر فروشنده ایتم را به نشانی متفاوتی بفرستد (برای مثال اگر خریدار از شما بخواهد ایتم را به نشانی دیگری که نشانی کار و یا نشانی هدیه است بفرستید ) شما واجد شرایط بازپرداخت تحت شروط برنامه نخواهید بود.

شما می توانید با رعایت معیارهای مندرج در برنامه محافظت از فروشنده یک پی و با رعایت سایر راهنمایی های ارائه شده به فروشندگان انطور که در ‘مرکز امنیت’ مطرح شده است و از طریق همه صفحات وبسایت یک پی قابل دسترسی است به محافظت از خود در برابر ریسک های برگشت وجه از حساب خود کمک کنید.

اگر این توافق نامه و از جمله سیاست استفاده قابل قبول و یا هر گونه توافق دیگری بین شما و یک پی را نقض کنید ما می توانیم حساب شما را ببندیم، تعلیق کنیم و یا دسترسی به آن و خدمات خودمان را محدود کنیم و یا دسترسی به سرمایه شما را تا اندازه ای و برای مدتی محدود کنیم که به طور منطقی برای محافظت از شما در برابر ریسک مسئولیت ( به بخش 10.2 h نگاه کنید) لازم است. برای جلوگیری از تردید، ممکن است حساب شما را به خاطر نقض بخش 10.6 (اطلاعات مربوط به شما) برای همیشه مسدود کنیم.

ریسک وجوهی که یک پی آنها را نگاه می دارد

لطفاً توجه داشته باشید که شما می توانید فقط یک حساب یک پی داشته باشید، حساب شما دو عاملیت جداگانه و متمایز دارد، عاملیت پرداخت و عاملیت ذخیره. توانایی شما برای دسترسی به سرمایه های حساب شما و انجام معاملات پرداخت از حساب شما به این بستگی خواهد داشت که سرمایه ها در هر زمان معینی تابع کدام عاملیت هستند. برای اهداف این توافق نامه:

 • بخشی از حساب شما که عاملیت پرداخت را تشکیل می دهد حساب پرداخت نامیده می شود. حساب پرداخت، بخش عملیاتی حساب شما است که از طریق آن به سرمایه ها دسترسی پیدا می کنید و می توان از آن برای انجام معاملات پرداخت استفاده کرد.
 • بخشی از حساب شما که عاملیت ذخیره را تشکیل می دهد حساب ذخیره نامیده می شود. دسترسی شما به حساب ذخیره محدود است و شما توانایی دسترسی به سرمایه را در حساب ذخیره ندارید و نمی توانید معاملات پرداخت را برای سرمایه ها در حساب ذخیره انجام دهید. سرمایه هایی که در حساب ذخیره نگهداری می شوند را می توان علامتگذاری کرد مثلاً معوق، وصول نشده، نگاه داشته شده.

مثال هایی از سرمایه هایی که ممکن است یک پی آنها را برای رفع ریسک نگه دارد شامل مواردی هستند که در آنها آن سرمایه ها مشمول موارد زیر هستند:

 • یک چک الکترونیک، سرمایه های Add یا وجه انتقال بانکی Top-up (به بخش 3.7 نگاه کنید)
 • •تأخیر پردازش تاجر (به بخش 3.9 نگاه کنید)
 • •ذخیره (به بخش 10.4 نگاه کنید)
 • •بررسی پرداخت (به بخش 4.2 نگاه کنید)
 • نگه داشتن وجه (به بخش 10.5 نگاه کنید)
 • فعالیت محدود و اقدامات اتخاذ شده توسط یک پی (به بخش های 9 و 10 نگاه کنید)

اختلافات

اگر می خواهید از طریق مرکز حل اختلاف یک پی یک پرونده اختلاف را باز کنید باید ظرف 90 روز از تاریخ پرداخت وجه این کار را انجام دهید.

انجام پرداخت

لطفاً توجه داشته باشید که یک پی یک سفارش پرداخت معتبر که توسط شما از طریق حساب پرداخت شما انجام شده است را اجرا خواهد کرد و به محض اینکه طرح های پرداخت موجود برای یک پی ( که می تواند ظرف سه روز کاری بعدی باشد) اجازه دهند پس از تاریخی که سفارش پرداخت معتبر خود را به ما بدهید به تأمین کننده سرویس وجه کسی که شما وجه را برای او می فرستید اعتبار می دهد. این زمان اجرا مشمول شرایط معینی است و جزئیات بیشتری حول انجام سفارشات پرداخت در بخش 3.1 این توافق نامه مطرح شده است.

شما باید این ریسک ها و راهنمایی ها را هنگام استفاده از یک پی در نظر بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرویس یک پی لطفاً اطلاعات خدمات و پرداخت کلیدی را مطالعه کنید.

 

 1. 1.رابطه ما با شما

1.1.یک پی تنها تأمین کننده سرویس پرداخت است. یک پی یک برند است که کاملاً تحت مالکیت شرکت کیش ریبو رویال اینتل (ایران) ( منطقه جزیره کیش شماره 11723) است و به عنوان اولین سیستم پرداخت میانجی بین المللی با توجه به مفهوم ماده 38 و 42 قانون بخش مالی و تجارت الکترونیک 2004 که اصلاح شد (قانون) مجوز گرفته است و تحت نظارت دقیق مقررات شاپرک بانک مرکزی ایران برای پرداخت و اداره نظارت دفتر توسعه تجارت الکترونیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

کار اصلی یک پی سرویس پرداخت پول الکترونیک و تأمین خدماتی است که رابطه نزدیکی با سرویس پرداخت دارند. شرح مشخصات سرویس یک پی در سند پرداخت کلیدی و اطلاعات سرویس امده است که در وبسایت (های) یک پی قابل دسترسی است. از انجایی که سرویس به پرداخت وجه محدود است، که به عنوان سپرده یا سرویس سرمایه گذاری به معنای قانون تعیین می شود، طرح های ضمانت سپرده بانک مرکزی ایران از شما محافظت می کنند. شما با یک پی می توانید به شخص ثالث وجه پرداخت کنید و از آن وجه قبول کنید. یک پی یک پیمانکار مستقل برای همه اهداف است. یک پی در خصوص قانونی بودن محصولات یا خدماتی که وجه آنها توسط سرویس ما پرداخت می شوند اختیار و یا مسئولیتی ندارد. ما هویت هیچ کاربری را تضمین نمی کنیم و یا تضمین نمی کنیم که یک خریدار یا فروشنده یک معامله را تکمیل خواهند کرد. لطفاً توجه داشته باشید که ریسک برخورد با اشخاص کم سن و سال یا افرادی که کلاهبرداری می کنند وجود دارد.

1.2.حریم خصوصی محافظت از حریم خصوصی شما برای یک پی بسیار مهم است. برای درک تعهد ما نسبت به حفظ حریم خصوصی شما و همچنین کسب اطلاعات درباره نحوه استفاده از اطلاعات شما توسط ما و افشای آن اطلاعات، لطفاً سیاست حریم خصوصی ما را مطالعه نمایید.

1.3.مالکیت فکری URL هایی که وبسایت (های) یک پی را نشان می دهند، Yekpa Y، و کلیه لوگوهای مربوط به محصولات و خدمات ما که در وبسایت (های) ما شرح داده شده اند یا کپی رایت یک پی، یا نشان تجاری، علامت تجاری ثبتی یک پی یا مجوز دهندگان آن را دارند. علاوه براین، کلیه عناوین صفحات، گرافیک های سفارشی، ایکون های دکمه، و نوشتجات همه یا کپی رایت یک پی را دارند یا علامت سرویس، علامت تجاری، و یا شکل تجاری یک پی را دارند. شما نمی توانید بدون کسب رضایت کتبی، از آنها کپی بگیرید، تقلید کنید، آنها را اصلاح کنید، تغییر دهید، تصحیح کنید و یا از آنها استفاده نمایید. شما به عنوان یک تاجر می توانید بدون کسب رضایت کتبی ما فقط برای مشخص کردن خود در وبسایتتان به عنوان تاجری که پرداخت از طریق این سرویس را قبول می کند و ترافیک وب را از وبسایت به سرویس هدایت می کند از لوگوهای HTML که توسط یک پی از طریق سرویس های بازرگان ما تأمین می شوند، ویژگی های ابزار حراج و یا برنامه های وابسته استفاده کنید اما ما می توانیم بر اساس صلاحدید خود در هر زمانی و بنا به هر دلیلی این اجازه را بر داریم. شما نمی توانید به هیچ وجه این لوگوهای hTML را تغییر دهید، اصلاح کنید و یا عوض کنید، یا از آنها به شیوه ای استفاده کنید که یک پی یا سرویس را بی اعتبار کند و یا نمی توانید آنها را به شیوه ای نشان دهید که به منزله حمایت مالی و یا پشتیبانی یک پی از شما باشند. کلیه حقوق، عناوین و منافع وبسایت یک پی و محتوای آن در مالکیت انحصاری یک پی و مجوزدهندگان آن قرار دارند.

شما حق جهانی استفاده از اسم شرکت، نشان های تجاری و لوگوهای خود و نشان دادن آنها در وبسایت ما و در برنامه های کاربردی موبایل و وب را به منظور نشان دادن اطلاعات مربوط به شرکت شما و محصولات و خدمات آن را به یک پی گروپ می دهید.

وقتی محتوا را به ما می دهید و یا محتوا را با استفاده از سرویس ها نصب می کنید (در هر مورد برای انتشار چه به طور انلاین چه افلاین) به گروه یک پی اجازه غیرانحصاری، جهانی، دائمی، فسخ نشدنی، رایگان، دارای قابلیت اعطای مجوز فرعی (از طریق ردیف های متعدد) را می دهید تا هر گونه و همه حقوق کپی رایت، انتشار علنی، نشان تجاری، و حقوق پایگاه داده ها و حقوق مالکیت فکری که برای محتوا دارید، را در هر رسانه ای که اینک شناخته شده است و یا در اینده شناخته می شود اعمال کند. علاوه براین تا جایی که قانون اجازه دهد، شما حقوق اخلاقی خود را اسقاط می کنید و قول می دهید آن حقوق را علیه یک پی، گیرندگان مجوز فرعی آن یا دریافت کنندگان بیان نکنید. شما بیان می کنید و تضمین می کنید که هیچ یک از حقوق مالکیت فکری زیر را نقض نکنید: تأمین محتوا برای ما، نصب محتوا با استفاده از سرویس ها، و استفاده گروه یک پی از آن محتوا (از جمله اثار استخراج شده از آن ) در ارتباط با سرویس ها.

1.4.واگذاری شما نمی توانید هیچ کدام از حقوق و یا تعهدات خود تحت این توافق نامه را بدون کسب رضایت کتبی و قبلی از یک پی انتقال دهید یا واگذار نمایید. یک پی حق انتقال یا واگذاری این توافق و یا هر گونه حق یا تعهد تحت این توافق نامه در هر زمانی بدون رضایت شما را حفظ می کند. این بر حقوق شما برای بستن حسابتان تحت بخش 7.1 تأثیر نمی گذارد.

1.5.اعلانیه ها برای شما ما به زبانی (هایی) که این توافق نامه را به شما می دهیم با شما ارتباط برقرار می کنیم. شما موافقت می کنید که یک پی می تواند اعلانیه یا سایر اطلاعات را با نصب آنها در وبسایت (های) یک پی (از جمله نصب اطلاعاتی که فقط با ورود به حساب خود می توانید به آنها دسترسی داشته باشید)، ارسال از طریق ایمیل به نشانی ایمیل شما که در حسابتان ثبت شده است، ارسال به نشانی خیابانی که در فهرست شما نوشته شده است، تماس تلفنی با شما، یا ارسال پیام متنی / پیامک به شما به شما ارائه کند. شما باید به اینترنت دسترسی داشته باشید و یک حساب ایمیل برای دریافت مکاتبات و اطلاعات مربوط به سرویس ها را داشته باشید. به استثناء اصلاحیه های این توافق نامه، فرض بر این است که چنین اعلانیه هایی ظرف 24 ساعت از زمان نصب آن در وبسایت (های) یک پی و یا ایمیل به دست شما می رسند. اگر اعلانیه از طریق ایمیل برایتان ارسال شود ما ظرف سه روز کاری پس از ارسال آن تصور می کنیم که ایمیل را دریافت کرده اید. شما می توانید از ما درخواست کنید یک کپی از هر گونه افشای لازم قانونی را (از جمله این توافق نامه) در اختیارتان قرار دهیم و ما آن را به صورتی در اختیار شما قرار می دهیم که بتوانید اطلاعات را ذخیره و بازتولید کنید (مثلاً با ایمیل) و شما می توانید از طریق تماس با یک پی همانطور که در بخش 1.6 در ادامه توضیح داده شده است به رضایت خود برای دریافت افشاها از طریق مکاتبات الکترونیک پایان دهید. یک پی می تواند برای ارائه یک نسخه کاغذی، هزینه درخواست ثبت (برابر با جدول 1) را از شما بگیرد. اگر شما رضایت خود برای دریافت مراسلات الکترونیک را پس بگیرید یک پی حق دارد حساب را ببندد.

1.6.اعلانیه ها برای یک پی اعلانیه هایی که در ارتباط با این توافق نامه به یک پی داده می شوند باید از طریق ایمیل به نشانی info@YekpaY.com یا از طریق پست به نشانی RIBO Royal در yekpay.com ارسال شوند.

1.7.تاریخچه معامله اگر حساب شما محدود شود، می توانید با ورود به حساب خود و کلیک روی دکمه History به جزئیات معاملات پرداخت انجام شده و سایر اطلاعات مربوط به تاریخچه حساب شما و تتمه حساب دسترسی پیدا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دسترسی به اطلاعات حساب خود به بخش 5.1 این توافق نامه نگاه کنید. شما موافقت می کنید به جای دریافت بیانیه های دوره ای از طریق پست، معاملات خود را از طریق تاریخچه حساب خود بررسی کنید.

1.8.اصلاحیه های این توافق نامه ما می توانیم در هر زمانی با دادن اعلان با نصب یک نسخه اصلاح شده توافق نامه در وبسایت (های) یک پی این توافق نامه را اصلاح کنیم، چیزی را از آن حذف کنیم و یا به آن اضافه کنیم از جمله دستمزدها و سایر وجوهی که برای حساب شما اعمال می شوند (انطور که در جدول 1 الف تغییرات امده است). تغییر به طور یکجانبه توسط ما اعمال خواهد شد و فرض بر این است که شما پس از دریافت اعلان آن تغییر، آن را قبول کرده اید. ما اعلان دو ماهه هر گونه تغییر را با اجرایی شدن آن تغییر، پس از سپری شدن دوره دو ماهه اعلان، به شما می دهیم مگر اینکه قانون، تغییر را الزامی بداند و یا آن تغییر به افزودن یک سرویس جدید ربط داشته باشد دوره اعلان دو ماهه اعمال نشود، عاملیت اضافی برای سرویس موجود یا هر گونه تغییر دیگر، نه حقوق شود را تقلیل می دهد و نه مسئولیت های شما را افزایش می دهد. در چنین مواردی، تغییر بدون ارائه اعلان قبلی به شما اعمال خواهد شد و بلافاصله اجرایی می شود.

اگر هر گونه تغییری را نپذیرید باید باید حساب خود را طبق روش بستن حساب که در بخش 7 شرح داده شده است ببندید. اگر با بستن حساب خود ظرف دوره دو ماهه اعلان، اعتراض خود را نسبت به آن تغییر نشان ندهید فرض بر این خواهد بود که شما آن را پذیرفته اید. اگرچه می توانید در هر زمانی و بدون هیچ هزینه ای حساب خود را ببندید لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است پس از خاتمه این توافق نامه به خاطر بدهی هایی بار اورده اید و تا قبل از فسخ توافق نامه در قبال آنها مسئول بوده اید به ما بدهکار باشید و لطفاً به حقوق ما تحت بخش 10.3 (بستن حساب و دسترسی محدود) بیشتر توجه کنید.

 

 1. 2.صلاحیت و انواع حساب

2.1.صلاحیت برای اینکه صلاحیت دریافت سرویس های ما را داشته باشید باید الف) ساکن یکی از کشورهایی باشید که نام آن در صفحه Yekpa Y Worldwide امده است؛ ب) صلاحیت قانونی کامل برای انعقاد قرارداد را داشته باشید؛ و ج) اگر شما یک شخص هستید حداقل باید 18 سال سن داشته باشید. علاوه بر این شما در افتتاح حساب خود بیان می کنید و تضمین می کنید که از سوی و یا به نفع هیچ شخص دیگری عمل نخواهید کرد مگر اینکه حساب را برای و تحت راهنمایی شرکتی که شما را استخدام کرده است افتتاح کنید. اگر از طرف شرکتی که شما را استخدام کرده است کار نمی کنید حساب جدید فقط باید به نام خود شما باشد.

2.2.حساب های شخصی و تجاری ما انواع حساب های زیر را پیشنهاد می کنیم: حساب های شخصی و تجاری. اگر طور دیگری توافق نشده باشد، می توانید بیش از یک حساب شخصی و یک حساب تجاری داشته باشید. دارندگان حساب های شخصی معین ممکن است ملزم شوند حساب های خود را ( که ممکن است شامل تأمین اطلاعات بیشتر برای یک پی باشند) برای استفاده از کل عاملیت فعلی موجود در حساب شخصی ارتقاء دهند. با افتتاح یک حساب تجاری و قبول شروط مندرج در توافق نامه حاضر، می توانید گواهی دهید که حساب را برای اهداف شخصی، خانوادگی و یا خانوار ایجاد نمی کنید. شما قبول می کنید که حسابتان شامل حساب پرداخت و حساب ذخیره باشد.

2.3.موقعیت تأیید شده

 1. 1.برای بدست اوردن موقعیت تأیید شده باید با توجه به موقعیت حساب خود گام های زیر را بردارید: اسکن یک مدرک شناسایی، کارت اعتباری یا گواهی حساب بانکی را اپلود کنید.
 2. 2.یک پی می تواند گاه سایر روش ها و یا شیوه ها را برای بدست اوردن موقعیت تأیید شده در اختیار شما قرار دهد. یک پی با مشخص کردن کاربر به صورت Verified (تأیید شده) فقط نشان می دهد که کاربر تأیید شده، گام های فرایند را برای حصول موقعیت Verified برداشته است. با توجه به بخش 1.1 و با ربط دادن موقعیت تأیید شده به کاربر، یک پی نه تضمین می کند نه متعهد می شود و نه بیان می کند که کاربر تأیید شده، یک معامله تجاری را تکمیل خواهد کرد.

2.4.یک پی به عنوان روش Login (ورود به سیستم) اگر از یک پی به عنوان ابزار ورود به وبسایت های خارجی یا برنامه های کاربردی موبایل استفاده کنید ما می توانیم موقعیت ورود به سیستم شما را با شخص ثالثی که این سرویس را عرضه می کند به صورت روش ورود به سیستم به اشتراک بگذاریم و همچنین اطلاعات شخصی و سایر اطلاعات حساب که راضی هستید به اشتراک گذاشته شوند به نحوی که شخص ثالث بتواند شما را شناسایی کند را می توانیم به اشتراک بگذاریم. یک پی به این شخص ثالث اجازه نمی دهد به حساب یک پی شما دسترسی داشته باشد و فقط پرداخت وجه از حساب شما به شخص ثالث را با اجازه خاص شما انجام خواهد داد.

اگر این سرویس را به بازدیدکنندگان به عنوان ابزاری برای ورود به وبسایت شما، برنامه کاربردی، یا حساب های مشتریان شما عرضه می کنید باید با هر گونه شرایط خاص قابل اعمال در زمانی که این عاملیت در اختیارتان قرار می گیرد موافقت کنید و هر گونه مشخصات در هر دفترچه تلفیقی و یا دستورالعمل راهنما را رعایت کنید. یک پی هویت هیچ کدام از کاربران این روش ورود به سیستم را تضمین نمی کند و بیان نمی کند. یک پی هیچ کدام از اطلاعات شخصی یا سایر اطلاعات حساب کاربر ( از جمله موقعیت ورود به سیستم) که در اختیار دارد را با شما به اشتراک نمی گذارد مگر اینکه کاربر با افشای آن اطلاعات برای شما موافقت کرده باشد.

 

 1. 3.ارسال پول

انجام سفارشات پرداخت شما پیرو شرایط این توافق نامه ( و رعایت آن شرایط توسط شما)، شما موافقت می کنید که ما یک سفارش پرداخت که توسط شما از طریق حساب پرداخت شما ارائه می شود را انجام می دهیم و به محض اینکه طرح های پرداخت موجود برای یک پی اجازه دهند (که می تواند در روز کاری بعدی باشد ) پس از تاریخی که سفارش را به ما می دهید و ما سفارش پرداخت معتبر شما را دریافت می کنیم به تأمین کننده خدمات پرداخت فردی که شما برایش وجه را ارسال می کنید اعتبار می دهیم. این امر مشروط به این است که شما موارد زیر را به ما بدهید:

 1. سفارش پرداخت شما قبل از 4 عصر در یک روز کاری است، البته اگر حساب شما در یونان ثبت شده باشد زمان مربوطه 5 عصر است، اگر حساب شما در ایرلند باشد زمان مربوطه ساعت 3 بعد از ظهر است، اگر حساب شما در مجارستان ثبت شده باشد زمان مربوطه ساعت 2.45 بعد از ظهر است و اگر حساب شما در جمهوری چک ثبت شده باشد زمان مربوطه ساعت 2 بعد از ظهر است. همه زمان های مذکور، زمان محلی کشوری هستند که حساب شما در آن ثبت شده است. اگر شما در یک روز کاری پس از این ساعت سفارش خود را به کا بدهید شما موافقت می کنید که سفارش پرداخت، تا سه روز کاری بعد به دست ما برسد.
 2. ممکن است وقتی جزئیات را برای انجام سفارش تکمیل می کنید از شما درخواست شود یک مشخص کننده صحیح منحصر به فرد و یا سایر جزئیات معتبر درباره گیرنده و یا خودتان به عنوان یک پی یا شخصی که شما وجه را به او می دهید را ارائه کنید.
 3. کلیه اطلاعات الزامی در پرداخت مربوطه یا جریان های تسویه درخواست می شوند؛
 4. (در صورت لزوم) جزئیات منبع (منابع) معتبر تأمین کننده سرمایه که سرمایه کافی برای پرداخت وجه را دارد را باید ارائه کنید.
 5. رضایت معتبر برای تأیید سفارش پرداخت خود مانند رضایت معتبری که در مواقع زیر به شما زیر داده می شود:
  1. 1.روی دکمه Pay (پرداخت) یا Continue (ادامه دهید) یا یک دکمه دیگر در بخش های وبسایت (های) یک پی یا تسویه حساب های یک پی کلیک کنید با این کار به شما اجازه داده می شود که سفارش پرداخت را پس از ارسال اطلاعات صحیح ورود به سیستم (مثلاً ایمیل و رمز عبور ) و ورود موفقیت امیز به حساب یک پی خود برای ما بفرسیتید؛ و یا
  2. 2.اجازه اغاز پرداخت توسط شخص ثالث را تنظیم کنید شما در اینجا موافقیت می کنید که یک تاجر یا شخص ثالث مجوز اولیه را تأمین کند تا بتواند وجه را دریافت کند یا آن را از سرمایه موجود در حساب یک پی شما هدایت کند؛ و یا
  3. 3.به ما بگویید روش دیگری که گاه هنگام انجام سفارش پرداخت، برای پرداخت اعلان می کنیم را به کار بگیریم.

تعهد ما برای انجام سفارشات پرداخت انطور که در بخش 3.1 شرح داده شده است تنها برای پرداخت های انجام شده اعمال می شود: بین کاربران دارای حساب های ثبتی. وقتی سفارش پرداخت را به ما می دهید نمی توانید آن را لغو کنید و یا رضایت خود نسبت به انجام معامله پرداخت را پس بگیرید مگر اینکه بتوانید پرداخت تکرار شونده را مشروط به این امر لغو کنید که قبل از پایان روز اداری قبل از اینکه پرداخت تکرارشونده بعدی قرار باشد انجام شود آن را لغو کرده باشید. اگر سرمایه شما کافی نباشد ما تعهدی برای انجام سفارش پرداخت نداریم. یک پی حق دارد پرداختی که انجام می دهید را اجرا نکند مگر زمانی که سرمایه کافی در حساب شما وجود داشته باشد ( این به این معناست که بدون هیچ محدودیتی، یک پی موظف نیست قبل از دریافت سرمایه برای معامله اولیه، بازپرداخت را انجام دهد).

3.2.حدود ارسال و دریافت اگر یک حد ارسال و دریافت در حساب خود دارید می توانید با ورود به حساب خود و کلیک روی لینک View Limits (مشاهده حدود) آن را مشاهده کنید. ما می توانیم بنا به صلاحدید خود (برای مثال، بدون هیچ محدودیتی، برای محدود کردن کلاهبرداری یا ریسک اعتبار ) حدودی را برای مقدار پولی که می توانید از طریق سرویس ما ارسال و یا دریافت کنید تعیین کنیم.

3.3.برداشتن حد ارسال وجه برای اینکه حد ارسال وجه را بردارید باید مراحل زیر را طی کنید (اگر امکان پذیر باشد):

 1. 1.در انگلیس: 1- Direct Debit (بدهی مستقیم) را تنظیم کنید و Random Deposit Process (پردازش تصادفی سپرده) را تکمیل کنید؛ یا به طور موفقیت امیز برای YekpaY Credit (اعتبار یک پی) تأیید شوید و آن را فعال کنید و 2- اگر حساب تجاری یا فوق العاده دارید شاید لازم شود اطلاعات تجاری را ارائه کنید. اگر بخواهید حد ارسال در کارت متصل به حساب خود را بردارید لازم خواهد شد که فرایند Link and Confirm Card ( وصل شوید و کارت را تأیید کنید) را نیز انجام دهید.
 2. 2.در کشورهای مرتبط: یک کارت اعتباری اضافه کنید و فرایند Link and Confirm Card را انجام دهید.

یک پی می تواند گاه شما را ملزم کند روش ها یا شیوه های دیگری را برای برداشتن حد ارسال وجه به کار ببرید یا حق انتخاب آن روش ها یا شیوه ها را به شما بدهد.

3.4.منابع تأمین سرمایه پیش فرض وقتی با api ما در وبسایت خود و یا سایر سرویس ها وجه را پرداخت می کنید به ما اجازه می دهید وجه را از طرف شما از مشتریانتان و یا منبع تأمین سرمایه دریافت کنیم، وجه را به Balance (تتمه حساب) شما در هر مورد طبق شروط این توافق نامه انتقال دهیم.

3.5.انتقال های بانکی وقتی Instant Transfer (انتقال فوری)، یا eCheque (چک الکترونیک) یا یک انتقال بانکی top-up (افزایشی) انجام می دهید و یا وقتی یک معامله Add Funds (افزایش سرمایه) را انجام می دهید از حساب بانکی خود درخواست انتقال الکترونیک به حساب های بانکی ما را دارید. برای این معاملات، شما با موارد زیر موافقت می کنید:

 1. 1.پرداخت eCheque شامل این است که شما دو سفارش پرداخت به هم مرتبط و متوالی را انجام دهید: یک سفارش پرداخت که به بانک شما می گوید به RIBO Royal وجه را پرداخت کند؛ و 2) یک سفارش پرداخت که به یک پی (ریبو رویال) می گوید از حساب پرداخت شما وجه را به گیرنده پرداخت کند. شما موافقت می کنید که وقتی یک پی، سرمایه را از بانک شما می گیرد یک پی می تواند آن را در حساب ذخیره شما نگه دارد و آن سرمایه در حساب پرداخت شما، برای تحریک انجام سفارش پرداخت دوم، در اختیارتان قرار نخواهد گرفت مگر تا روز اداری که در آن یک پی مشخص کند که ریسک معکوس شدن پرداخت اولیه برطرف شده است. ریسک اینکه پرداخت اول ممکن است معکوس شود به خاطر این است که ممکن لست بانک به ما اطلاع دهد که برای انجام سفارش پرداخت اول ( ریسک NSF ) به اندازه کافی در حساب بانکی شما پول نبوده است. تا زمانی که هر دو سفارش پرداخت انجام شوند سرمایه در حساب ذخیره شما نگهداری می شود و معامله در قسمت جزئیات حساب شما به صورت Uncleared (تسویه نشده) نشان داده می شود. یک پی، وجهی که از سفارش پرداخت اول دارد را در اختیار خود نمی داند، آن وجه را برای تحریک سفارش پرداخت دوم در حساب پرداخت شما نمی گذارد مگر تا زمانی که ریسک NSF برطرف شده باشد. علاوه براین، یک پی مالکیت کلیه اطلاعات لازم برای اینکه وجه را با انتقال به حساب پرداخت گیرنده در اختیار او قرار دهد ندارد مگر تا زمانی که یک پی مشخص کند ریسک NSF برطرف شده است.
 2. 2.انتقال افزایشی و سرمایه های افزودنی انتقال افزایشی بانک، یک نوع پرداخت است که در آن شما به بانک می گویید که وجه را به حساب بانکی ریبو رویال پرداخت کند. برای این کار شما مستقیماً با بانک تماس می گیرید و جزئیات حساب بانک ریبو رویال را به بانک می دهید. شما موافقت می کنید که وقتی یک پی وجه را از بانک شما دریافت می کند یک پی می تواند آن سرمایه ها را تا روز کاری نگه دارید که در آن مشخص می کند ریسک پرداخت به خاطر برطرف شدن NSF Risk معکوس شده است. شما با معامله add funds (سرمایه های افزودنی) می توانید به تتمه حساب خود بیافزایید. این شامل انجام یک سفارش پرداخت است که به بانک شما می گوید وجه را به یک پی پرداخت کند. شما موافقت می کنید که وقتی یک پی آن سرمایه را از بانک شما دریافت می کند آن را تا روز کاری در حساب ذخیره شما نگه دارد که در آن مشخص می کند ریسک پرداخت به خاطر برطرف شدن NSF Risk معکوس شده است. تا زمانی که سفارش پرداخت انجام شود معامله در جزئیات حساب شما به صورت Uncleared ( تسویه نشده) نشان داده می شود. یک پی مالکیت کلیه اطلاعات لازم برای انتقال سرمایه از سرمایه بانکی افزایشی یا سفارش پرداخت سرمایه های افزودنی که در حساب بانکی شما است را ندارد مگر تا زمانی که ریسک NSF برطرف شده باشد.

یک پی انتقال های الکترونیک از حساب بانکی شما به مبلغی که از طریق مکانیزمی موسوم به Automated Clearing House ( اتاق ترخیص خودکار – یا به اختصار ACH ) (این می تواند در صورتی شامل استفاده از سرویس های پرداخت سریعتر باشد که: شما انتقال بانکی افزایشی را انجام دهید؛ حساب شما در انگلیس باشد؛ و بانک شما از سرویس آن انتقال خاص حمایت می کند) مشخص می کنید را انجام خواهد داد. شما موافقت می کنید که این قبیل درخواست های شما از یک پی برای انجام انتقال های الکترونیک از حساب بانکی شما به منزله این است که شما به یک پی اجازه می دهید انتقال ها را انجام دهد و وقتی شما اجازه انتقال را می دهید قادر نخواهید بود انتقال الکترونیک را لغو کنید. یک پی حق دارد شما را ملزم کند مبلغ درخواستی توسط eCheque را از شما بگیرد تا ریسک مرتبط با سفارش پرداخت شما را رفع کند. شما به یک پی حق می دهید هر گونه بدهی ACH که شما اجازه داده اید به خاطر ناکافی بودن وجه و یا وصول نشدن وجه بازگردانده شود را دوباره ارسال کند. اگر شما هر گونه بدهی مستقیم ( از جمله هر گونه بدهی مستقیم SEPA ، و غیره ) را لغو کنید شما موافقت می کنید که مبلغ کالاها و خدماتی که مصرف کرده اید را با عایدات آن بدهی مستقیم به ما پرداخت کنید.

فقط برای کاربران دارای نشانی ثبتی در قبرس، استونی، یونان، ایرلند، لاتویا، لیتونی، مالت، اسلوواکی و اسلوونی: منطقه پرداخت های منفرد یورو (SEPA) یک ابتکار عمل کارمزد اروپایی و بخش بانکداری اروپایی است که هدف آن کارامدتر کردن معاملات در درون اتحادیه اروپا است. پس از اینکه یک پی از الزامات بدهی مستقیم SEPA استفاده کرد هر گاه یک حساب بانکی برای یک پی ثبت کنید و یا با یک حساب جدید برای اولین بار پول پرداخت کنید یک الزام بدهی مستقیم SEPA را به یک پی می دهید. شما قادر خواهید بود به چنین الزامی و شماره مرجع الزام (MRN) در پروفایل حساب یک پی شما در هر زمانی دست یابید و آن الزام را برای معاملات اتی لغو کنید. (در صورت امکان).

هرگاه از طریق بدهی مستقیم SEPA انتقال الکترونیک از حساب بانکی خود به یک پی را انجام می دهید به یک پی اجازه می دهید از آن الزام استفاده کند و پول را از حساب شما طبق توضیحات بخش 3.7 بردارد و شما به بانک اجازه می دهید پرداخت وجه به یک پی را امکان پذیر کند.

3.6.معاملات رد شده هرگاه پول الکترونیک ارسال کنید اگرچه پول الکترونیک در اختیار گیرنده قرار می گیرد اما گیرنده ملزم نیست آن را قبول کند. شما موافقت می کنید که یک پی را مسئول خسارت های ناشی از تصمیم گیری گیرنده برای عدم قبول وجه ارسالی از طریق این سرویس ندانید. ما

 1. 1-فوراً وجه مسترد شده یا رد شده را به تتمه حساب شما بر می گردانیم یا در صورتی که صلاح باشد آن را به منبع تأمین سرمایه اصلی شما باز می گردانیم؛ و
 2. 2-هر گونه وجه مطالبه نشده را ظرف 30 روز پس از تاریخ اغاز پرداخت به تتمه حساب شما باز می گردانیم.

1.2.پرداخت های اغاز شده توسط شخث ثالث در ایران (از جمله پرداخت های تکرار شونده) پرداخت اغاز شده توسط شخص ثالث، پرداختی است که بر اساس اجازه قبلی شما به شخص ثالث (برای مثال، یک فروشگاه یا تاجر دیگری که شما قصد دارید بابت خرید خود به او پول پرداخت کنید ) برای وصول وجه از حساب یک پی شما صورت می گیرد.

یک مثال از این نوع پرداخت، پرداخت تکرار شونده است که پرداخت اغاز شده توسط شخص ثالث است که بر اساس یک مبنای تکرار شونده صورت می گیرد (چه به طور غیر منظم و چه به طور دوره ای) که بتوان آن را از طریق حساب یک پی شما مدیریت کرد. گاه پرداخت های تکرارشونده را وجه اشتراک، پرداخت های از پیش تأیید شده، یا پرداخت های اتوماتیک هم می نامند.

با ارائه اجازه قبلی، به شخص ثالث این اجازه را می دهید که مبالغ متغیر را از حساب شما بر اساس یک مبنای یک-باره یا یک مبنای تکرار شونده ( منظم یا دوره ای) وصول کند یا برگشت دهد البته تا زمانی که شما قرار یا اجازه به آن شخص ثالث را بهم نزنید و لغو نکنید. شما بدینوسیله به یک پی اجازه می دهید و دستور می دهید که وجه را به اندازه ای که شخص ثالث نشان می دهد به او بدهکار هستید از حساب شما بردارد و به شخص ثالث بدهد. شما موافقت می کنید که یک پی موظف نیست مبلغی که شخص ثالث برای پردازش این نوع پرداخت به آن نشان می دهد را بررسی یا تأیید کند. همچنین شما اذعان می کنید و موافقت می کنید که وجوه پرداخت هایی که تحت این ماده صورت می گیرند موجود هستند و ممکن است در تاریخ های مختلفی صورت گیرند.

اگر از عاملیت پرداخت های مکان بنیان یک پی استفاده می کنید تا پرداخت اغاز شده شخص ثالث را از طریق عاملیت پرداخت های مکان بنیان یک پی به یک کاربر دیگر (نوعاً یک تاجر) که آن را قبول می کند بدهید می توانید با انتخاب کاربر در عاملیت پرداخت های مکان بنیان یک پی به آن کاربر اجازه پرداخت دهید. وقتی به آن کاربر اجازه می دهید می توانید کل مبلغی که آن کاربر مجاز می تواند از حساب شما در یک دوره معین زمانی درخواست کند را محدود کنید، زیرا ما می توانیم بنا به صلاحدید خود این کار را انجام دهیم.

اگر پرداخت اغاز شده توسط شخص ثالث شما مستلزم تبدیل ارز توسط ما باشد مقدار هزینه تبدیل ارز (بنا به جدول 1) در زمانی تعیین خواهد شد که آن شخص ثالث پرداخت شما را پردازش کند و معامله را انجام دهد. شما اذعان می کنید که نرخ تبادل ارز که در زمان هر معامله پرداخت صورت می گیرد تغییر خواهد کرد و شما موافقت می کنید انجام پرداخت های اغاز شده شخص ثالث در اینده بر اساس نرخ نوسان تبادل ارز باشد.

گیرندگان اتی وجه که تحت اجازه های فوق عمل می کنند و درخواست وجه تحت این ماده را به ما نشان می دهند بدینوسیله:

 • در برابر یک پی ضمانت می دهند که مبالغی که نشان می دهند مورد توافق و رضایت کاربری است که وجه از حساب او کسر خواهد شد ( از جمله تغییرات آن وجوه) و آنها از قبل اجازه کسر وجه را به کاربر داده اند.
 • موافقت می کنند که حداقل 4 هفته قبل از وصول وجه به مشتریان اعلان کنند که ایا مبلغ به نحوی افزایش یافته است که مشتری به طور منطقی انتظار نداشته باشد بتواند آن را پرداخت کند یا خیر، الگوهای قبلی خرج کردن مشتری و شرایط پرداخت را در نظر بگیرند و بابت هر گونه استرداد این وجوه طبق شروط این توافق نامه کاربر در برابر یک پی مسئول هستند.

شما موافقت می کنید که نمی توانید از یک پی بابت پرداخت اغاز شده شخص ثالث درخواست استرداد وجه کنید مگر اینکه:

 1. 1.هنگام اعطای اجازه، مبلغ دقیق معامله پرداخت مشخص نشده باشد و مبلغ قابل اعمال از مبلغی که انتظار دارید پرداخت شود بیشتر باشد، این با در نظر گرفتن الگوهای قبلی مخارج و شرایط مورد است؛
  و
 2. 2.رضایت شما برای پرداخت اغاز شده شخص ثالث طبق بخش 3.1 ه نباشد؛ یا
 3. 3.اطلاعات مربوط به پرداخت اغاز شده شخص ثالث حداقل 4 هفته قبل از تاریخ انجام معامله پرداخت با تاجر ارائه نشده باشند و یا در اختیار شما قرار نگرفته باشند؛
  و
 4. 4.شما ظرف 8 هفته از تاریخ انجام پرداخت موضوع را به ما اطلاع دهید؛ و
 5. 5.شما درخواست ما برای گرفتن اطلاعاتی که به طور منطقی برای بررسی شرایط مورد لازم هستند را انجام می دهید. ما حق داریم در صورت لزوم برای اطمینان از اینکه شرایط فوق تأمین شده اند و کلیه و بعضی از شرایط فوق را اسقاط کنیم درخواست اطلاعات بیشتری را داشته باشیم.

3.8.لغو کردن پرداخت های تکرار شونده شما می توانید در هر زمانی تا دو روز کاری قبل از تاریخی که قرار است پول پرداخت شود پرداخت تکرارشونده را لغو کنید. شما می توانید با ورود به حساب خود، دسترسی به دکمه تنظیمات، و بعد با کلیک روی پرداخت های از پیش تأیید شده در بخش تنظیمات پرداخت و سپس با دادن دستور لغو پرداخت، اقدام به لغو پرداخت تکرارشونده کنید. لطفاً به خاطر بسپارید که گاه پرداخت های تکرارشونده را اشتراک یا پرداخت های از پیش تأیید شده نیز می نامند. علاوه براین، اگر شما یک پرداخت تکرارشونده را لغو کنید ممکن است هنوز هم به یک تاجر بدهکار باشید و لازم شود از طریق ابزارهای جایگزین، وجه را به آن تاجر پرداخت کنید.

هنگامی که از عاملیت پرداخت های مکان بنیان یک پی استفاده می کنید تا به یک کاربر ( نوعاً یک تاجر ) اجازه پرداخت اغاز شده شخص ثالث را بدهید که وجه را از طریق عاملیت پرداخت های مکان بنیان یک پی می پذیرد می توانید فقط با مراحل زیر برای لغو انتخاب کاربر در عاملیت پرداخت های مکان بنیان یک پی اقدام به لغو اجازه کنید.

3.9.ارسال وجه با ارزهای متعدد شما می توانید با هر ارزی که در سرویس های یک پی تعریف شده است پول را ارسال کنید. ممکن است محدودیت هایی در خصوص مکان ارسال ارزهای خاص وجود داشته باشد. هنگامی که برای یک تاجر پول می فرستید که درخواست ارزی را کرده است که با ارز اولیه شما فرق می کند لازم خواهد شد که مشخص کنید ایا می خواهید با ارز مورد درخواست تاجر پول را پرداخت کنید یا با ارز اولیه خود (در بعضی از موارد ممکن است تاجر به شما حق انتخاب بدهد). اگر شما پول را با ارزی بفرستید که ارز اولیه شما نیست اقدامات زیر را انجام دهید:

 1. 1-اگر تتمه حساب شما به ارز مورد درخواست است وجه معامله از تتمه حساب شما پرداخت می شود.
 2. 2-اگر تتمه حساب شما به یک ارز متفاوت است ما ارز را تبدیل می کنیم و از آن برای معامله شما استفاده می کنیم.

3.10.اطلاعات کارت اگر شماره کارت شما و یا تاریخ انقضاء آن تغییر کند می توانید از شریک (شرکای) سرویس مالی ما اطلاعات کسب کنید و حساب خود را طبق آن به روزرسانی کنید. در غیر این صورت باید به ما اطلاع دهید و یا اطلاعات خود در حسابتان را به روزرسانی کنید.

 1. 4.دریافت پول

یک پی می تواند به هر کسی ( دارای و یا فاقد حساب یک پی) اجازه دهد یک پرداخت به حساب شما را اغاز کند.

بررسی پرداخت بررسی پرداخت یک فرایند است که یک پی در آن به بررسی معاملات پرداختی که به طور بالقوه ریسک بالایی دارند بپردازد. علت آن ممکن است این باشد که یک پی به طور منطقی شک کرده است که ابزار پرداخت خریدار و یا حساب او در ارتباط با فعالیت های محدود (طبق توضیحات بخش 9 ) مورد استفاده قرار گرفته است و یا ممکن است بنا به دلایل دیگری که صلاح بداند اقدام به بررسی کند. اگر یک پرداخت مشمول بررسی پرداخت شود یک پی موارد زیر را انجام خواهد داد:

 1. 1-سفارش پرداخت اغاز شده توسط خریدار را انجام خواهد داد
 2. 2-بنا به صلاحدید یک پی بلافاصله با آن اجرا، ابزار پرداخت خریدار را محدود می کند
 3. 3-پرداخت را نگه می دارد یعنی وجوه در حساب ذخیره فروشنده نگه داشته می شوند
 4. 4-به فروشنده اطلاع می دهد که ارسال اقلام خریداری شده توسط خریدار را به تأخیر بیاندازد و
 5. 5-پرداخت را بررسی می کند

یک پی اختیار همه اطلاعات لازم برای اینکه وجوه را در حساب پرداخت فروشنده قرار دهد تا فروشنده به آن دسترسی داشته باشد را ندارد مگر تا زمانی که بررسی پرداخت انجام شود و یک پی متوجه شود که پرداخت مشکلی ندارد. وقتی در بررسی پرداخت معلوم می شود که مشکلی وجود دارد پرداخت معکوس می شود و وجه از حساب ذخیره فروشنده به خریدار برگشت داده می شود. کلیه پرداخت هایی که بررسی پرداخت را پشت سر می گذارند هنوز هم مشمول معکوس شدن طبق شرایط توافق نامه حاضر هستند اما اگر طبق سیاست محافظت از فروشنده باشند تحت صلاحیت محافظت از فروشنده قرار می گیرند. یک پی از طریق ایمیل و یا در دکمه تاریخچه معامله حساب یک پی برای شما اعلانیه می فرستد. بررسی پرداختی که مسمول بررسی است فقط یک بررسی روی پرداخت است و برای کاهش ریسک دریافت معاملات پرخطر برای کاربران یک پی انجام می شود. بررسی پرداخت نه یک بررسی است و نه یک معرفی توسط یک پی در خصوص معاملات تجاری، شخصیت یا شهرت طرف پرداخت معامله، و نباید آن را به معنای بی حرمتی به هیچ کس قلمداد کرد.

4.2.ریسک برگشت وجه، استرداد وجه و مطالبات رسید یک وجه به حساب یک پی به منزله رسید وجه تسویه شده نیست. اعلان پول الکترونیک که برای شما ارسال شده است به معنای رسید پول الکترونیک در حساب شما نیست مگر اینکه شما پرداخت را قبول کرده باشید. شما اذعان می کنید و موافقت می کنید که یک معامله پرداخت انجام شده است و شما وجه را دریافت کرده اید حتی اگر آن معامله مشمول برگشت، استرداد وجه، مطالبه، ذخیره یا نگه داشتن باشد. وقتی پرداخت را دریافت می کنید اگر بعداً آن پرداخت بنا به هر دلیلی نامعتبر شود در برابر یک پی بابت کل مبلغ پرداخت بعلاوه هر گونه دستمزد مسئول هستید. علاوه بر هر گونه بدهی دیگر، اگر برگشت وجه صورت گیرد یا اگر شما استرداد وجه یا مطالبه را از دست بدهید تحت برنامه محافظت از فروشنده هیچ حقی نسبت به پرداخت ندارید، شما به اندازه مبلغ وجه برگشتی، استرداد وجه یا مطالبه و هزینه های ما برابر با جدول 1 ( در صورت لزوم هزینه استرداد وجه را هم در بر می گیرد) به یک پی بدهکار هستید و یک پی از تتمه حساب شما از وجه را وصول می کند. اگر فرستنده وجه یک برگشت هزینه را طلب کند شرکت کارت اعتیاری، نه یک پی، تعیین می کند که استرداد وجه به چه کسی می رسد.

4.3.عدم دلسردی.

در معرفی به مشتریان خود یا ارتباطات عمومی، هویت یک پی را به عنوان یک روش پرداخت بد جلوه نخواهید داد و آنرا بی اعتبار نخواهید کرد.

در همه نقاط فروش (به هر شکلی که باشند):

 1. 1-شما مشتریان را از استفاده از یک پی، برندی که تحت مالکیت ریبورویال است دلسرد نخواهید کرد و جلوی آنها را نخواهید گرفت؛ و و
 2. 2-اگر شما مشتریان خود را قادر کنید با یک پی به شما پرداخت کنند با علامت پرداخت یک پی برابر با سایر روش های پرداخت عرضه شده برخورد خواهید کرد.

یک پی هزینه اضافی را ترویج نمی دهد زیرا این یک فعالیت تجاری است که می تواند منجر به جریمه شدن مشتری شود و سردرگمی غیرضروری، اصطحکاک، و انصراف در نقطه تسویه حساب را ایجاد کند. شما موافقت می کنید که فقط برای استفاده از یک پی طبق قوانین جاری برای شما هزینه اضافی دریافت می کند و چیزی اضافه بر آن هزینه اضافی که برای استفاده از سایر روش های پرداخت می دهید را از شما نمی گیرد. شما موافقت می کنید که اگر از یک خریدار هزینه اضافی گرفتید خودتان نه یک پی به آن خریدار درباره هزینه مورد درخواست اطلاع خواهید داد. اگر شما درباره هزینه اضافی به یک خریدار اطلاع ندهید هیچ مسئولیتی متوجه یک پی نخواهد بود. شما اذعان می کنید که اگر هیچ یک از اشکال هزینه اضافی را برای خریدار اشکار نکنید اقدام شما ارتکاب به تخلف کیفری محسوب خواهد شد.

4.4.دریافت پول با ارزهای متعدد لزومی ندارد که برای پذیرش پرداخت های ارسالی با آن ارز، تتمه حساب را با یک ارز خاص نگه دارید. اگر تتمه حساب شما به ارزی است که شما یک پرداخت را دریافت می کنید ما همه پرداخت های دریافتی را به همان ارز به حساب شما واریز می کنیم. اگر شما (نه یک پی) در نقطه فروش، پیشنهاد تبدیل ارز کنید شما نرخ تبادل ارز و هر گونه هزینه ای که برای آن معامله پرداخت اعمال شود را به خریدار اطلاع خواهید داد. اگر شما نرخ ارز و هزینه ها را به خریدار اطلاع ندهید هیچ مسئولیتی متوجه یک پی نخواهد بود. شما قبول می کنید که اگر نرخ ارز و هزینه ها را برای خریدار فاش نکنید این اقدام شما ممکن است یک تخلف کیفری محسوب شود.

4.5.مالیات ها این مسئولیت شما است که مشخص کنید ایا مالیات شامل پرداخت های ارسالی یا دریافتی شما می شود یا خیر ، و شما مسئول جمع آوری، گزارش دهی، و پرداخت مالیات صحیح به اداره مالیاتی مربوطه هستید. یک پی مسئولیتی در قبال تعیین اینکه ایا مالیات برای معامله شما می شود یا خیر ندارد و یا برای جمع آوری، گزارش دهی یا پرداخت مالیات ناشی از هیچ معامله ای هیچ مسئولیتی متوجه یک پی نیست.

4.6.سیاست بازپرداخت شما و سیاست حریم خصوصی ما توصیه می کنیم که اگر شما کالا یا خدماتی را به فروش می رسانید یک سیاست کالا/خدمات مرجوعی را منتشر کنید و یا در وبسایت خود سیاست حریم خصوصی را منتشر کنید.

4.7.پرداخت های کسب و کار یک پی اگر شما در یک جریان پرداخت، پرداخت های کسب و کار یک پی را پیشنهاد کنید هیچ یک از گزینه های پرداخت دارای برند یک پی در همان جریان را برای IRR عرضه نخواهید کرد مگر اینکه طور دیگری با یک پی توافق کرده باشید.

 

 1. Account Balances and transaction information

5.1.تتمه حساب و اطلاعات معامله شما می توانید با ورود به حساب خود، تتمه حساب خود را چک کنید. اطلاعات کلیدی مربوط به پرداخت های شما از طریق ایمیل و یا پیامک (SMS) به شما ارائه خواهند شد و تاریخچه معامله شما نیز به روزرسانی می شود و در هر زمانی که وارد حساب خود شوید در اختیارتان قرار می گیرد. همچنین شما قادر خواهید بود از طریق بخش تاریخچه حساب خود به یک گزارش قابل دانلود دسترسی پیدا کنید. بخش تاریخچه، هزینه های اعمال شده و سایر مبالغی که به عنوان هزینه در دوره مربوطه از حساب شما گرفته شده اند را نیز نشان خواهد داد. تاریخچه تنها در صورتی به روزرسانی می شودو در اختیار قرار داده می شودکه در حساب شما فعالیتی صورت گرفته باشد یا هزینه ای در دوره مربوطه به بار امده باشد. یک پی حق گرفتن هزینه بابت دادن اطلاعات اضافی به شما و یا بابت تاریخچه معامله و یا سایر اطلاعات مربوط به دستمزدها به شیوه ای متفاوت را حفظ می کند. نحوه ارائه اطلاعات به شما موجب می شود بتوانید اطلاعات را بدون تغییر ذخیره کنید و بازتولید کنید برای مثال با پرینت گرفتن یک نسخه. یک پی تضمین خواهد کرد که جزئیات هر معامله حداقل 13 ماه پس از اولین باری که در اختیارتان قرار گرفته است به طور انلاین به رؤیت شما خواهد رسید. لازم نیست که برای انجام پرداخت ها حتماً تتمه حساب را در حساب خود نگه دارید. هرگاه از سرویس برای یک پرداخت با سرمایه بانکی یا برای یک پرداخت با سرمایه کارت استفاده کنید یک تتمه حساب خلق می شود.اگر تتمه حساب را نگه دارید بهره یا عایدات دیگری بابت این تتمه حساب به شما نمی رسد زیرا این تتمه حساب معرف پول الکترونیک است نه سپرده.

5.2.مبالغی که شما به ما بدهکار هستید و ارزهای متعدداگر یکی از تتمه حساب های ارزی در حساب شما نشان دهد که شما بنا به هر دلیلی به ما بدهکار هستید ما می توانیم مبلغی که به ما بدهکار هستید را با استفاده از وجوهی که در یک تتمه حساب ارزی متفاوت نگه می دارید بگیریم و یا با کسر کردن بدهی شما از پولی که در حساب خود دریافت می کنید، و یا از پولی که می خواهید از حساب خود برداشت کنید یا ارسال کنید از شما بگیریم. اگر برای مدت 21 روز یک تتمه حساب داشته باشید که نشان دهد شما به ما وجهی را بدهکار هستید که بر حسب یورو نیست یک پی بدهی شما به ما را به یورو تبدیل می کند ( نرخ تبادل ارز و دستمزدها برای هر گونه تبدیل ارز اعمال می شود).

5.3.ریسک های حفظ تتمه حساب ها به ارزهای متعدد شما مسئول کلیه ریسک های مربوط به نگه داشتن تتمه حساب ها به ارزهای متععد هستید ( از جمله ریسک اینکه ارزش این تتمه حساب ها با تغییر نرخ تبادل ارز دچار نوسان شود که به مرور زمان منجر به افزایش قابل توجه ارزش تتمه حساب ها می شود، و غیره). شما موافقت می کنید که اقدام به استفاده از ارزش های متعدد برای تجارت احتکاری نخواهید کرد.

5.4.متعادل کردن تتمه حساب ها شما موافقت می کنید که ما مبالغ نگه داشته شده در حساب هایی که شما دارید یا کنترل می کنید را با هر گونه هزینه، دستمزد و یا سایر مبالغی که به ما بدهکار هستید ( مگر اینکه قانون اعسار آن را منع کند) و مبالغی که به سایر اعضای گروه یک پی (از جمله و بدون هیچ محدودیتی، در ارتباط با هر گونه سرویسی که هر یک از اعضای گروه یک پی تأمین کنند ) بدهکار هستید را متعادل کنیم. به بیان ساده تر، حق ما نسبت به متعادل سازی به این معناست که ما می تواتیم چنین دستمزدها، هزینه ها یا سایر مبالغ مذکور در این بخش را از تتمه حسابی کسر کنیم که توسط شما نگه داشته می شود و یا کنترل می شود.

5.5.بهره وثیقه شما برای ایمن کردن انجام این توافق نامه، به یک پی حق مطالبه قانونی در برابر عایدات حساب خود را برای تأمین مقدار پولی که شما به ما بدهکار هستید می دهید. این را به زبان حقوقی، حق وصول طلب و بهره وثیقه از حساب شما نیز می نامند.

 

 1. Withdrawing/Redeeming E- money

6.1. چگونگی برداشت / از گرو دراوردن پول الکترونیک شما می توانید با انتقال الکترونیک وجه به حساب بانکی خود (این عاملیت برداشت/از گرو در اوردن را گاه ‘انتقال به بانک’ می نامند ) از حساب خود برداشت وجه داشته باشید یا اگر کاربر ثبتی منطقه برداشت کارت اعتباری هستید، مسترکارت یا ویزاکارت و یا شتاب دارید می توانید این کار را انجام دهید. بعضی از حوزه های قضایی ممکن است به شما اجازه برداشت وجه یا از حساب بانکی یا کارت بانکی را بدهند. حساب بانکی که درخواست می کنید از گرو دراوردن پول الکترونیک برای آن انجام شود باید به ارز کشوری باشد که در آن حساب دارید. تتمه حساب باید به ارز کشوری باشد که در آن هستید – اگر حساب شما یک تتمه حساب به ارزهای متعدد دارد به مطالب بخش 6.4 مراجعه کنید.

6.2

 1. 1.حدهای برداشت / از گرو در اوردن شما موافقت می کنید قبل از اینکه پول الکترونیک را از گرو ازاد کنیم تا شما به ما اجازه دهید ریسک کلاهبرداری را کاهش دهیم درخواست ما برای تأیید هویت شما را به ما بدهید و یا در غیر این صورت شما به تعهدات ضد پولشویی یا سایر تعهدات قانونی عمل خواهید کرد. شما می توانید حدهای برداشت دوره ای را با ورود به حساب خود و کلیک کردن روی لینک مشاهده حدود در بررسی کلی حساب، مشاهده کنید. ما می توانیم بنا به صلاحدید منطقی خود (برای مثال و بدون محدودیت، برای محدود کردن کلاهبرداری یا ریسک اعتبار) حدهایی را برای مقدار پولی که می توانید از طریق سرویس ما برداشت کنید اعمال کنیم.
 2. 2.روش های اجرا و چارچوب زمانی
  1. 1-معاملات از گرو دراوردن از حساب پرداخت شما در چارچوب های زمانی تعیین شده در بخش 3.1 انجام خواهند شد.
  2. 2-از گرو دراوردن / برداشت از حساب های بانکی انگلیس. ما در صورتی از سرویس پرداخت های سریعتر برای پردازش از گرو در اوردن/ برداشت برای سفارش پرداخت ( پیرو بخش 3.1 ) استفاده می کنیم که:
   1. 1-پرداخت به حساب بانکی انگلیس به پوند لسترلینگ انجام شود
   2. 2-مؤسسه دریافت کننده بتواند وجه را از طریق سرویس پرداخت های سریعتر دریافت کند؛ و
   3. 3-مقدار پرداخت در حدی باشد که سرویس پرداخت های سریعتر گاه مشخص می کند.
    اعتبار پرداخت های از گرو دراوردن / برداشت با استفاده از سرویس پرداخت های سریعتر، را می توان ( اما این امر تضمین نمی شود ) ظرف دو ساعت به حساب بانکی شما انتقال داد.
  3. 3.بررسی معامله ما می توانیم معامله برداشت شما را بررسی کنیم تا هر گونه ریسک را برطرف کنیم و یا جلوی پولشویی را بگیریم و اطمینان پیدا کنیم که هیچ فعالیت ممنوعی ( طبق توضیحات بخش 9) رخ نمی دهد (ریسک از گرو در اوردن). وقتی ریسک از گرو در اوردن را شناسایی می کنیم حق داریم ابزار پرداخت شما را محدود کنیم و یا سفارش پرداخت شما را رد کنیم. وقتی به ما دستور می دهید یک از گرو در اوردن را انجام دهیم ما می توانیم آن را به عنوان یک سفارش پرداخت تاریخ دار در نظر بگیریم که وقتی مشخص کنیم ریسک از گرو در اوردن رفع شده است ظرف چارچوب های زمانی تعیین شده در بخش 3.1. اجرا می شود. اگر ما محدودیت و یا روند پردازش برداشت شما را برداریم شما موافقت می کنید که تاریخ سفارش پرداخت شما از روز کاری اغاز خواهد شد که در آن محدودیت برداشته شده است.

6.3.برداشتن حد برداشت وجه برای برداشتن حد برداشت وجه باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید:

 1. 1-در انگلیس: 1) یا بدهی مستقیم را تنظیم کنید و روند سپرده تصادفی (Deposit Process ) را تکمیل کنید، یا با موفقیت برای اعتبار یک پی تأیید شوید و آن را فعال کنید؛ و 2) مکان خود را تأیید کنید (یا از طریق روند خودکار ما، تلفن خود یا با پست) و 3) اطلاعات تکمیلی کسب و کار را در اختیار دارندگان حساب تجاری قرار دهید.
 2. 2-در کشورهای مرتبط: یک کارت اعتباری اضافه کنید و فرایند Link and Confirm Card (وصل شوید و کارت را تأیید کنید) را انجام دهید.

یک پی می تواند گاه شما را ملزم کند، یا به شما حق انتخاب بدهد، تا سایر روش ها یا شیوه ها را برای برداشتن حد برداشت وجه به کار بگیرید.

6.4.برداشت وجه با ارزهای متعدد اگر در تتمه حساب خود ارزهای متعدد دارید قادر خواهید بود هنگام برداشت وجه از بین آنها یکی را انتخاب کنید مگر اینکه طور دیگری توافق کرده باشید، که در این صورت برداشت با ارز کشور وطن شما صورت خواهد گرفت. اگر شما بتوانید از مسترکارت یا ویزاکارت برند دار خود برداشت کنید برداشت شما ممکن است مشمول دستمزهای تعیین شده در جدول 1 این توافق نامه باشد و ممکن است با ارزی به غیر از ارز کشور شما محاسبه شود این به این امر بستگی دارد که ایا یک پی می تواند از برداشت با ارز مبنای کارت پشتیبانی کند یا خیر.

 

 1. 7.مدت و بستن حساب شما

7.1.مدت و چگونگی بستن حساب شما مدت این توافق نامه از زمانی که شما با موفقیت یک حساب یک پی را ثبت کنید تا زمانی که بنا به هر دیلیل این توافق نامه فسخ شود است. پیرو بخش 7.2، شما می توانید در هر زمانی با ورود به حساب خود، کلیک روی دکمه پروفایل، کلیک روی لینک بستن حساب و سپس انجام دادن دستورالعمل ها، حساب خود را ببندید و این توافق نامه را فسخ کنید. با بستم حساب، شما هر گونه معامله معلق را لغو می کنید و شما هر گونه تتمه حساب مربوط به منابع تأمین سرمایه خاص را از دست می دهید. شما باید قبل از بستن حساب خود و فسخ این توافق نامه، تتمه حساب خود را برداشت کنید. شما می توانید در مرکز کمک یک پی که از طریق وبسایت یک پی قابل دسترسی است به اطلاعات بیشتری درباره بستن حساب خود دسترسی پیدا کنید. اگر نماینده قانونی یک دارنده حساب هستید که از دنیا رفته است لطفاً برای کمک در مرکز کمک یک پی با ما تماس حاصل کنید.

7.2.محدودیت های بستن حساب شما نمی توانید برای فرار از بررسی حساب خود را ببندید. اگر وقتی ما در حال انجام یک بررسی هستیم اقدام به بستن حساب خود کنید ما می توانیم تا 180 روز وجوه شما را نگه داریم تا از یک پی یا شخص ثالث در برابر ریسک وجوه برگشتی، استرداد وجه، مطالبات، دستمزدها، جریمه ها، مجازات ها و سایر مسئولیت هایی از این دست محافظت کنیم. شما برای همه تعهدات مربوط به حساب خود مسئول خوادهید بود حتی پس از بستن حساب.

7.3.تتمه حساب های مطالبه نشده در حساب های راکد پیرو ادامه این بخش، پول الکترونیکی که در حساب شما نگه داشته می شود از نظر اعتبار مشمول هیچ محدودیت زمانی نیست. اگر برای مدت یکسال به حساب خود دسترسی نداشته باشید ممکن است حسابتان بسته شود. پس از بسته شدن حساب، ما می توانیم از اطلاعاتی که به ما داده اید برای ارسال هر وجهی برای شما برای از گرو در اوردن پول الکترونیک در حساب شما استفاده کنیم. اگر آن اطلاعات صحیح نباشند و ما نتوانیم پرداخت وجه به شما را انجام دهیم می توانیم سرمایه تان را برای مدت سه سال نگه داریم.

 

 1. 8.دستمزدها و تبدیل ارز

8.1.دستمزدها دستمزدهای کاربران در جدول 1 در ادامه ارائه شده اند. برای جلوگیری از بروز تردید، کاربردی که حساب یک پی او در انگلیس یا کشورهای مرتبط ثبت نشده است بابت دستمزدهای تعیین شده در شروط توافق نامه که برای کشوری که کاربر در آن حسابش ثبت شده است و یا طبق جدول دستمزدها که از طریق پاورقی هر یک از صفحات وبسایت قابل دسترسی است و برای کشوری که کاربر در آن ثبت شده است اعمال می شود به یک پی بدهکار است.
اگر سایر دستمزدها برای خدمات یا عاملیت هایی اعمال شوند که در جدول 1 در زیر وجود ندارند در وبسایت (های) یک پی که در آنها سایر خدمات یا عاملیت ها را عرضه یا ارائه می کند درباره آن دستمزدها به شما اطلاعات داده می شود.

8.2.تبدیل ارزاگر معامله شما شامل تبدیل ارز توسط یک پی باشد این کار با نرخ تبادل ارز خارجی انجام می شود که توسط یک نهاد مالی تعیین شده است که به طور منظم بر اساس شرایط بازار تنظیم می شود. نرخ تبادل ارز به طور منظم تنظیم می شود و ممکن است بلافاصله و بدون اطلاع به شما اعمال شود. این نرخ تبادل ارز شامل دستمزد پردازشی است که به صورت یک درصد معین در بالای نرخ تبادل ارز عمده فروشی بیان شده است که یک پی با آن ارز خارجی را دریافت می کند و دستمزد پردازش توسط یک پی گرفته می شود.

وقتی تبدیل ارز توسط یک پی در نقطه فروش عرضه می شود قبل از اینکه سراغ مجوزدهی برای معامله پرداخت بروید نرخ تبادل ارزی به شما نشان داده خواهد شد که برای معامله اعمال می شود. وقتی کار مجوز دهی معامله پرداخت پیش می رود شما با تبدیل ارز براساس نرخ تبادل ارز موافقت می کنید. شما می توانید قبل از تکمیل پرداخت، با انتخاب Other conversion options (سایر گزینه های تبدیل ) در صفحه Review Your Information (اطلاعات خود را بررسی کنید) در طول تسویه، تبدیل ارز توسط یک پی را لغو کنید.

وقتی تبدیل ارز در نقطه فروش توسط تاجر پیشنهاد می شود نه توسط یک پی، و شما انتخاب می کنید که اجازه دهید معامله پرداخت بر اساس نرخ تبادل ارز تاجر و هزینه های آن انجام شود یک پی هیچ مسئولیتی در قبال آن تبدیل ارز را ندارد.

می توانید از طریق حساب خود به ابزار تبدیل ارز دسترسی پیدا کنید و این ابزار برای مشاهده نرخ های تبادل ارز که در هر زمان معینی اعمال می شوند به کار می رود.

وقتی سرمایه پرداخت خود را از کارت بدهی یا کارت اعتباری تأمین می کنید و این پرداخت شاما تبدیل ارز است با ورود به این توافق نامه رضایت می دهید و به یک پی اجازه می دهید ارزی که در دست صادر کننده کارت بدهی یا اعتباری شما است را تبدیل کند.

دستمزد تبدیل ارز (انطور که در جدول 1 توافق نامه حاضر امده است) هرگاه یک پی تبدیل ارز را انجام می دهد اعمال می شود.

 

 1. فعالیت های محدود شده

در ارتباط با استفاده از وبسایت ما، حساب شما یا سرویس ها و یا در جریان تعاملات شما با یک پی، کاربر یا شخص ثالث، شما کارهای زیر را انجام نخواهید داد:

 1. نقض این توافق نامه (از جمله افتتاح حساب های متعدد یک پی یا نقش توافق نامه پردازش کارت شتاب، سیاست کاربرد قابل قبول و یا سایر توافق نامه ای که شما با یک پی منعقد کرده اید (از جمله سیاست) ، و غیره)
 2. نقض هر گونه قانون، قانون موضوعه، قرارداد، یا مقررات (از جمله آنهایی که بر خدمات مالی حاکم هستند مانند قوانین ضد پولشویی، محافظت از مشتری، رقابت ناعادلانه، ضد تبعیض، و آگهی غیرقانونی، و غیره)
 3. نقض کپی رایت، حق اختراع، علامت تجاری، فاش کردن راز تجاری یا سایر حقوق مالکیت فکری یا حقوق عمومی یا خصوصی یک پی یا شخص ثالث
 4. اقدام به شیوه ای که وقیح، موهن، افتراامیز باشد، به طور غیرقانونی تهدید امیز باشد و یا به طور غیرقانونی ناراحت کننده باشد
 5. ارائه اطلاعات خلط، غیردقیق، یا گمراه کننده
 6. عدم ارائه اطلاعات بیشتر درباره خود یا فعالیت های تجاری خود به ما در حالیکه ما می توانیم به طور منطقی درخواست کنیم
 7. ارسال یا دریافت انچه که ما به طور منطقی فکر می کنیم به طور بالقوه یک سرمایه غیرقانونی و یا حاصل از کلاهبرداری است
 8. امتناع از همکاری در یک بررسی یا ارائه تأییدیه درباره هویت خود یا هر گونه اطلاعاتی که به ما می دهید
 9. تلاش برای حصول وجه مضاعف و یا انجام دادن کاری که با دریافت و یا تلاش برای دریافت وجه هم از یک پی و هم از فروشنده، بانک یا شرکت کارت اعتباری برای یک معامله که به منزله پیشرفت در جریان یک اختلاف است.
 10. استفاده از یک نمایندگی گمنام
 11. کنترل حسابی که به یک حساب دیگر وصل است که یکی از این فعالیت های محدود شده را انجام می دهد ( حسابی که تصور می شود برای هدف بخش 9.1 به یک حساب دیگر وصل شده است و یک پی دلیل موجه دارد که گمان کند هر دوی این حساب ها توسط یک شخص حقوقی یا گروهی از شخصیت های حقوقی ( از جمله افراد و غیره) کنترل می شوند، که به احتمال زیاد زمانی این اتفاق می افتد که هر دو حساب ویژگی های معین مشترکی دارند از جمله یک نام کاربر ثبتی، نشانی ایمیل، منبع تأمین سرمایه ( مثلاً حساب بانکی) و یا ID ثبت شده که برای دریافت خدمات از شرکای یک پی (مانند eBay ID ) به کار می رود
 12. انجام کسب و کار شما یا استفاده از خدمات به شیوه ای که منجر به شکایت، اختلاف، مطالبه، برگشت وجه، استرداد هزینه، دستمزد، جریمه، مجازات، و سایر بدهی ها به یک پی، کاربر، یا شخص ثالث یا شما شود و یا ممکن باشد منجر به این موارد شود.
 • سوء استفاده (یا خریدار یا فروشنده) از روند حل اختلاف انلاین و یا محافظت از خریدار یک پی
 1. موجب شود یک پی تعداد نامتناسبی از مطالباتی را دریافت کند که به نفع یک شاکی در خصوص حساب یا کسب و کار شما ایجاد شده باشند
 2. داشتن یک امتیاز اعتبار از یک اژانس گزارش دهی اعتبار که سطح بالای ریسک مرتبط با استفاده شما از سرویس ها را نشان دهد
 3. استفاده از کارت شما یا خدمات به شیوه ای که یک پی، شاپرک، شتاب یا اکتساب کننده بانک ما و یا پردازش کنندگان پرداخت به طور منطقی باور کنند که سوء استفاده از فرایند برگشت وجه بانک، سیستم کارت اعتباری یا نقض قوانین شرکت کارت اعتباری رخ داده است.
 4. اجازه دهید حساب شما یک تتمه حساب داشته باشد که مقدار بدهی شما به ما را منعکس کند
 5. انجام فعالیتی که اعتبار یا ریسک کلاهبرداری، افزایش ناگهانی مواجهه، یا یک سطح مواجهه با اهمیت یا مضر (یک پی به طور منطقی بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد ممکن است این تصور را داشته باشد ) را به ما نشان دهد.
 6. افشا یا توزیع اطلاعات کاربر به شخص ثالث، یا استفاده از اطلاعات برای اهداف بازاریابی مگر اینکه رضایت کاربر برای انجام این کار را کسب کنید.
 7. ارسال ایمیل درخواست نشده به کاربر و یا استفاده از سرویس ها برای جمع آوری پردخت ها برای ارسال، یا کمک به ارسال ایمیل درخواست نشده به شخص ثالث
 8. اتخاذ هر گونه اقدامی که بار غیرمنطقی یا نامتناسبی را بر زیرساخت ما تحمیل کند
 9. تسهیل هر گونه ویروس، اسب تروجا، کرم یا سایر روتین های برنامه نویسی رایانه ای که ممکن است به سیستم، داده ها یا اطلاعات اسیب برسانند، به طور مضری در آنها اختلال ایجاد کنند، به طور مخفیانه آنها را مختل کنند یا تصرف کنند
 10. استفاده از هر ربات، عنکبوت یا سایر ابزارهای اتوماتیک یا پردازش دستی برای نظارت و یا کپی گرفتن از وبسایت ما بدون کسب اجازه کتبی قبلی
 11. استفاده از هر گونه ابزار، نرم افزار، یا روال عادی برای عبور از عناوین مستثنی روبات، یا مزاحمت ی تلاش برای مزاحمت در وبسایت یا سرویس های ما
 12. کپی، بازتولید، ارتباط با هر شخص ثالث، تغییر دادن، اصلاح کردن، خلق کردن آثار مشتق شده، نمایش عمومی یا چارچوب بندی هر گونه محتوا از وبسایت (های) یک پی بدون رضایت کتبی ما یا شخص ثالث.
 13. انجام هر گونه اقدامی که ممکن است موجب شود ما سرویس های خود را از تأمین کنندگان خدمات اینترنت، پردازشگران پرداخت یا سایر تأمین کنندگان از دست بدهیم
 14. استفاده از سرویس برای تست رفتار کارت اعتباری یا کارتهای شتاب
 15. نشان دادن رمز عبور (رمزهای عبور) حساب شما به یک شخص دیگر، و یا ممکن است شما از رمز عبور یک شخص دیگر استفاده کنید. ما مسئول زیان هایی که به بار می اورید نیستیم از جمله استفاده از حساب شما توسط شخصی به غیر از خودتان، که ناشی از سوء استفاده از رمز عبور است.
 16. هیچ اقدام یا چیز دیگری که ممکن است در عملکرد صحیح سرویس یا فعالیت های انجام شده از سوی ما به عنوان بخشی از خدماتمان اختلال ایجاد کند را حذف نکنید و یا اقدام به حذف آن نکنید مگر اینکه طبق شروط این توافق نامه باشد.
 17. درخواست یا ارسال پرداخت معامله شخصی برای یک معامله تجاری
 18. استفاده از خدمات برای مواجه کردن یک پی با ریسک عدم رعایت قانون ضد پولشویی یک پی، تعهدات مقابله با تأمین سرمایه برای تروریست و تعهدات تنظیمی مشابه (از جمله وقتی نمی توانیم هویت شما را تأیید کنیم یا شما مراحل حذف حد ارسال، دریافت یا برداشت وجه طبق بخش های 3.3، 4.1 و 6.3 را انجام نمی دهید، یا وقتی یک پی را با ریسک جریمه های تنظیمی بانک اروپایی، بانک مرکزی ایران (CBI) یا سایر مقامات برای پردازش معاملات خود مواجه می کنید)
 19. آگهی دهی، تبلیغات، معرفی یا توصیف اعتبار یک پی برای مشتریان خود بدون کسب اجازه قانونی لازم برای این کار.
 20. Advertise, promote, introduce or describe Yekpay Credit to your customers without obtaining the necessary regulatory permission to do so.

شما موافقت می کنید که دخیل شدن در فعالیت های محدود، دسترسی ایمن شما یا سایر مشتریان یک پی و یا استفاده از ابزار پرداخت شما، حساب یا سرویس ها را به طور کلی تضعیف می کند.

شما موافقت می کنید که اقدامات زیر را برای ایمن نگه داشتن ابزار پرداخت خود انجام دهید:

 1. عدم انجام هیچ یک از فعالیت های محدود شده
 2. ایمن نگه داشتن جزئیات منابع تأمین سرمایه، رمز عبور و PIN
 3. عدم اجازه به دیگران برای در اختیار داشتن و یا استفاده کردن از منبع تأمین سرمایه، رمز عبور یا جزئیات PIN
 4. عدم افشای جزئیات منابع تأمین سرمایه، رمز عبور یا PIN مگر هنگام استفاده از سرویس
 5. هرگز رمز عبور یا PIN خود را به نحوی ننویسید که دیگران آن را ببینند
 6. مراقب باشید که هنگام استفاده از رمز عبور یا PIN کسی آن را نمی بینید
 7. Take care to make sure that no one sees your password or PIN when you use it;
 8. 8.مطمئن شوید که هنگامی که از برنامه های کاربردی مرتبط با همه پرداخت ها در دستگاه خود استفاده نمی کنید یا وقتی دیگران می توانند به آنها دسترسی پیدا کنند (مثلاً وقتی دستگاه خود را با دیگران به اشتراک می گذارید یا از دستگاه خود از طریق اتصالات اینترنت عمومی استفاده می کنید مثلاً در مناطق عمومی free-WiFi ) از آنها خارج می شوید؛
 9. 9.از استفاده از هر عاملیتی که رمز عبور یا PIN در دستگاه دسترسی شما را ذخیره می کند یا نگه می دارد خودداری کنید؛
 10. رعایت همه دستورالعمل های منطقی که ممکن است ما آنها را با توجه به اینکه چگونه می توانید ابزار پرداخت خود را ایمن نگه دارید صادر کنیم؛
 11. جزئیات شخصی حساب خود را به روز نگه دارید. اگر از یک نشانی، شماره تلفن یا حساب ایمیل با ما تماس بگیرید که آن را در شرکت ما ثبت نکرده اید ممکن است ما نتوانیم به شما پاسخ دهیم؛ و
 12. همه گام های منطقی برای محافظت از امنیت ابزار الکترونیک شخصی که از طریق آن به سرویس دسترسی پیدا کنید را بردارید (از جمله استفاده از عاملیت ابزار پیکربندی شده شخصی که با PIN یا رمز عبور محافظت می شوند برای دسترسی به سرویس ها، و موارد دیگر). اگر دستگاه خود را گم کنید باید بلافاصله به ما خبر دهید و دستگاه خود را از تنظیمات حساب یک پی خود حذف کنید.

 

 1. Your Liability – Actions We May Take

10.1 Your Liability.

 1. You are responsible for all Reversals, Chargebacks, fees, fines, penalties and other liability incurred by YekpaY, a YekpaY User, or a third party caused by your use of the Services and/or arising from your breach of this Agreement. You agree to reimburse YekpaY, a User, or a third party for any and all such liability.
 2. Liability for Claims under YekpaY Buyer Protection. Notwithstanding any other section of this Agreement, if YekpaY makes a final decision that you lose a Claim filed directly with YekpaY, you will be required to reimburse YekpaY for your liability. Please see section 13 (and in particular sections 13.1, 13.2 and 13.3) for details about how YekpaY Buyer Protection may affect you as a seller. Your liability will include the full purchase price of the item and original postage costs (and in some cases, you may not receive the item back). YekpaY Seller Protection may cover your liability, see section 11 below.
 3. Reimbursement for Your Liability. In the event you are liable for any amounts owed to YekpaY, YekpaY may immediately remove such amounts from your Balance (if available). If there are insufficient funds in your Balance to cover your liability, YekpaY reserves the right to collect your debt to YekpaY by using any payments received in your Account and otherwise you agree to reimburse YekpaY through other means. YekpaY may also recover amounts you owe us through legal means, including, without limitation, through the use of a debt collection agency.
 4. Temporary Holds for Disputed Transactions. If a buyer files a Claim, Chargeback or Reversal on a payment you received, YekpaY will place a temporary hold on the funds in your Account to cover the full amount of the Claim, Chargeback or Reversal. A hold placed under this provision will not restrict your use of the Account with regard to funds other than those disputed or at risk under the Claim, Chargeback or Reversal, unless we have another reason for doing so. If you win the dispute or if the payment is eligible for a payment under the terms of YekpaY Seller Protection, we will release the hold and restore your access to the applicable funds. If you lose the dispute, YekpaY will remove the applicable funds from your Account.
  This process also applies to any claim that a buyer files with eBay through the eBay resolution process, provided that you have authorised eBay to use your YekpaY Account to pay amounts you owe to eBay or to the buyer (as the case may be) under the terms of the eBay resolution process (“Authorised Amounts”) and eBay has notified us of the claim. To the extent that the above provisos are met, you authorise and instruct YekpaY to process payments of all and any Authorised Amounts from your YekpaY account to eBay or to the buyer (as the case may be) according to eBay’s instructions to YekpaY, but you agree that YekpaY may treat your authorisation and instruction for the payment of any given Authorised Amount as cancelled and YekpaY shall not be obliged to complete such payment, if YekpaY (in its sole discretion) decides that the claim would have been determined in your favour had it been filed as a Claim with YekpaY. All claims filed directly with eBay are governed by eBay policy only. The terms of the YekpaY Seller Protection Program do not cover sellers in respect of claims filed by buyers directly with eBay.
 5. کاربران یک پی تمام روندهای یک پی که بر اساس قوانین بانکی بین المللی هستند را می پذیرند. بنابراین اگر بانک های همکار یک پی فرمان یا تقاضایی داشته باشند تمامی کاربران موظف به اجرای آن هستند.

10.2 Actions by Yekpay. If we have reason to believe that you have engaged in any Restricted Activities, we may take various actions to protect YekpaY, a User, a third party, or you from Reversals, Chargebacks, Claims, fees, fines, penalties and any other liability. The actions we may take include but are not limited to the following:

 1. We may, at any time and without liability, suspend, block, limit, close or cancel your right to use your Payment Instrument or Account entirely or for any particular transaction, which may in turn suspend, block, limit, close or cancel access to your Account or the Services (such as limiting access to any of your Funding Sources, and your ability to send money, make withdrawals, or remove financial Information). We will normally give you advance notice of any suspension or cancellation but we may, if it is reasonable to do so (for example if you are in breach of this Agreement or we consider it advisable for security reasons), suspend or cancel your right to use your Payment Instrument or Account without prior notice to you;
 2. Block your Account and/or hold any funds in the Reserve Account (including, without limitation, for more than 180 days if so required by YekpaY, where YekpaY’s rights under section 10.2 arise from your engagement in the Restricted Activity set out in section 9.1 ag.);
 3. Refuse any particular payment transaction at any time for any reason and will only be required to make available the fact of the refusal and the reasons for the refusal and how you may resolve the problem, where possible, upon request and provided it is not prohibited by law;
 4. We may reverse a payment(including, if appropriate, to the sender’s Funding Source), that violates our Acceptable Use Policy or section 9, or which we reasonably suspect of violating our Acceptable Use Policy or section 9;
 5. We may contact third parties and disclose details of the Restricted Activities in the manner set out in our Privacy Policy;
 6. We may request information from you or otherwise update inaccurate Information you provided us;
 7. We may refuse to provide our Services to you in the future;
 8. We may hold your funds to the extent and for so long as reasonably needed to protect against the risk of liability. You acknowledge that, as a non-exhaustive guide:
  1. Yekpay’s risk of liability in respect of card-funded payments that you receive can last until the risk of a Chargeback closing in favour of the payer/buyer (as determined by card scheme rules) has passed. This depends on certain factors, including, without limitation:
   1. The type of goods or services for which you receive payment; or
   2. The timeframe for delivery of the goods or performance of the services for which you receive payment (e.g. sales of event tickets months in advance of the event date can present a higher and more enduring risk of Chargebacks than sales of most other items or services);
  2. Yekpay’s risk of liability in respect of a Claim or Dispute arising from a payment that you receive can last for the time that it takes for the parties to close the Claim or Dispute and all appeals associated with that Claim or Dispute in accordance with section 13 of this Agreement;
  3. Yekpay’s risk of liability in respect of any event of insolvency that you suffer can last for as long as and to the extent that laws applicable to your insolvency restrict Yekpay from taking legal action against you; and
  4. If you allow your Account to have a balance reflecting an amount owing to Yekpay, Yekpay’s risk of liability can last for the time and to the extent that you owe that amount to Yekpay.
 9. We may take legal action against you.
 10. We may suspend your eligibility for Yekpay seller protection and/or Yekpay Buyer Protection.

Unless otherwise directed by us, you must not use or attempt to use your Payment Instrument or Account while it is suspended or has been closed. You must ensure that all agreements with merchants or other third parties that involve third party initiated payments (including, Recurring Payments) set up from your Account are cancelled immediately upon the termination, suspension or closure of your Account. You remain liable under this Agreement in respect of all charges and other amounts incurred through the use of your Account at any time, irrespective of termination, suspension or closure.

10.3 Account Closure and Limited Access. At our sole discretion we may close your Account and terminate this Agreement with you at our convenience by providing you with one week prior notice. We may also close your Account and terminate this Agreement at any time where you are in breach of the terms of this Agreement. If we close your Account, we will provide you with notice of Account closure and where practicable, the reasons for closing your Account, together with the ability to withdraw any undisputed funds that we are holding. If we suspect that your Account has been accessed without your authorisation, we may also suspend, or limit, your access to your Account or the Services (such as limiting access to any of your Funding Sources, and your ability to send money, make withdrawals, or remove financial Information). If we otherwise limit access to your Account, we will provide you with notice and opportunity to request restoration of access if appropriate.

10.4 Reserves. Yekpay, in its sole discretion, may place a Reserve on funds held in your Account when YekpaY reasonably believes (based on the information available to YekpaY at the time of taking the Reserve and what in its sole discretion it regards as an acceptable level of risk to YekpaY under all the circumstances) there may be a higher than acceptable level of risk associated with your Account. If YekpaY places a Reserve on funds in your Account, the funds will be held in your Reserve Account and those funds will be shown as “pending” in your YekpaY Balance. If your Account is subject to a Reserve, YekpaY will provide you with a notice specifying the terms of the Reserve. The terms may require that a certain percentage of the amounts received into your Account are held for a certain period of time, or that a certain amount of money is held in reserve, or anything else that YekpaY determines is necessary to protect against the risk associated with your Account. YekpaY may change the terms of the Reserve at any time by providing you with notice of the new terms. You may close your Account if you object to the Reserve. If your Account is closed for any reason, we have the right to hold the Reserve for up to 180 Days. When managing risk for Accounts, we may also limit the amount you can immediately withdraw or change the speed or the method of payment for withdrawals, set-off amounts from your Balance and/or require that you, or a person associated with you, enter into other forms of security arrangements with us (for example, by providing a guarantee or requiring you to deposit funds with us as security for your obligations to us or third parties). You also agree to undertake, at your own expense, any further action (including, without limitation, executing any necessary documents and registering any form of document reasonably required by us to allow us to perfect any form of security interest or otherwise) required to establish a Reserve or other form of security in a manner reasonably determined by us.

10.5 Payment Hold

 1. You agree that if either:
  1. you receive a payment that involves Transaction Risk; or
  2. there may be a higher than acceptable level of risk or exposure associated with your Account (based on the information available to Yekpay at the relevant time and what in its sole discretion it regards as an acceptable level of risk or exposure to YekpaY under all the circumstances).
   Yekpay may in its sole discretion (acting reasonably) place a hold on that or any payment. If Yekpay places a hold on funds in your Account, we will notify you about it (including, without limitation, how long the hold may last) – the funds will be held in your Reserve Account and those funds will be shown as “pending” in your YekpaY Balance. We may notify you about the hold through authorised third parties (such as partner platforms on which you transact).
 2. Yekpay will release the hold made on your payment under this provision when YekpaY determines that the Transaction Risk; or risk or exposure associated with your Account, no longer exists. Please note that, notwithstanding the above, if you receive a Dispute, Claim, Chargeback, or Reversal on the transaction payment subject to the hold, the funds (or an amount equal to the relevant payment) may be held in your Reserve Account until the matter is resolved pursuant to this Agreement.
 3. You agree to provide to Yekpay any information as Yekpay may reasonably request to allow Yekpay to determine whether the Transaction Risk or risk or exposure to your Account has passed. You may close your Account if you object to the hold under this provision. If your Account is closed for any reason, YekpaY has the right to hold a payment under this provision for a period of up to 180 days from the date the complete obligations under the contract for sale (to which the payment in question relates) have been discharged.

10.6 Information about you

 1. Yekpay reserves the right to request additional information from you, other than what is referred to in this Agreement, to allow it to comply with its anti-money laundering obligations. You agree to comply with any request for further information as we reasonably require to enable us to comply with our anti-money laundering obligations. This may include, without limitation, requiring you to fax, email or otherwise provide to us certain identification documents. You also agree to provide us, upon our reasonable request and at your own expense, information about your finance and operations, including, without limitation, your most recent financial statements (certified or otherwise) and merchant processing statements (if applicable).

 

 1. Seller Protection Program

11.1 What is Yekpay seller protection?

If you are the recipient of a payment made by a customer (“Payment Recipient”), we may reimburse you an amount for Claims, Chargebacks, or Reversals made against you based on the following reasons:

 1. A Chargeback or Reversal was issued against you for the reason of an “Unauthorised Payment” (except for any “Unauthorised Payment” initiated in an environment not hosted by Yekpay); or
 2. A Chargeback or Claim was issued against you for the reason of “Not Received”,

Where Yekpay receives from you proof that the item was posted or delivered in accordance with the requirements set forth below, subject to the further provisions of this section 11 (including, without limitation, the Eligibility Requirements at section 11.6).

Please read section 13 (Yekpay Buyer Protection) to understand how a Claim against you may arise. If you sell or market to buyers in other countries, you should read the YekpaY Buyer Protection policies of the countries in which your target buyers are based (the relevant YekpaY Buyer Protection policies are available on YekpaY website.

Please also read section 4.3 (Risk of Reversals, Chargebacks and Claims) to understand the risk of Reversals, Chargebacks and Claims arising when you receive a payment.

 

11.2 Availability of Yekpay seller protection

Yekpay seller protection is available to:

 1. Payment Recipients with registered Yekpay Account(s) in the Relevant Countries who receive Yekpay payments from buyers making an eligible purchase (worldwide and everywhere YekpaY is accepted); and
 2. Payment Recipients with registered Yekpay Account(s) who receive Yekpay payments from buyers making eligible purchases.

Yekpay seller protection does not apply to Claims, Chargebacks and/or Reversals for the reason that the purchase was Significantly Not as Described (SNAD) nor for items that you deliver or are picked up in person.

11.3 How much protection is provided by Yekpay seller protection?

Yekpay will pay you the full amount of an eligible payment the subject of the Claim, Chargeback, or Reversal and waive the Chargeback Fee, if applicable. There is no limit on the number of payments for which you can receive re-imbursement under YekpaY Seller Protection.

11.4 What happens when a buyer files a Claim, Chargeback, or Reversal?

Yekpay will place a temporary hold on the funds in your Account to cover the full amount of the Claim, Chargeback, or Reversal. See section 10.1.d for further details about the temporary hold process.

11.5 If the payment is not covered by Yekpay seller protection, Yekpay will remove the funds from your Account and return the payment to the buyer. In addition, you will be responsible for Yekpay’s Chargeback Fee, if applicable.

11.6 Eligibility Requirements

What are the eligibility requirements for YekpaY seller protection?

You must meet all of these requirements to be covered:

 1. The item purchased must be a physical, tangible good.
 2. The transaction must be marked by Yekpay as eligible or partially eligible for Yekpay seller protection on your Account “Transaction Details” page. If it is marked eligible, protection for both Unauthorised Payments and Item Not Received will apply. If it is marked partially eligible, protection for only Item Not Received will apply.
 3. Post the item to the shipping address on the “Transaction Details” or “Registered address in seller website” page. If the item is delivered in person or if the Payment Recipient posts the item to a different address (for example, if the buyer asks that you send to another address on the basis that it is a “work address” or a “gift” address) then you will not be eligible for re-imbursement under the terms of the program.
  1. You may access the “Transactions Details” page by logging into your Yekpay Account, selecting “History” and then selecting “Details” for the transaction.
 4. You must follow the postage requirements described below.
 5. You must accept a single payment from one Yekpay Account for the purchase.
 6. You must respond to Yekpay’s requests for documentation and other information that is reasonably required by Yekpay to investigate the matter in a timely manner.
 7. Your primary residence, as listed in your Yekpay Account, must be in the United Kingdom and/or Ireland (however, different levels of protection apply for each region, please see section 11.2 above).
 8. Your eligibility must not be otherwise suspended.

Eligibility requirements c. and d. above do not apply to any item for which you receive payment through the YekpaY Location Based Payments Functionality, provided that you provide to YekpaY proof (to YekpaY’s reasonable satisfaction) that the item was collected by or delivered to the buyer.

11.7 What are the postage requirements?

  Protection for Unauthorised Payment Protection for Item Not Received
Postage requirements Proof of Postage (minimum) or Proof of Delivery Proof of Delivery

11.8 What is “Proof of Postage”?

Online or physical documentation from a postal company that includes all of the following:

 1. A status of “shipped” (or equivalent) and the date of postage
 2. The recipient’s address, showing at least the city/county or postcode (or international equivalent).
 3. Official acceptance from the shipping company (for example, a postmark, a receipt, or online tracking information). Or, if you have Proof of Delivery then you do not need Proof of Postage.

11.9 What is “Proof of Delivery”?

Online documentation from a postal company that includes all of the following:

 1. A status of “delivered” (or equivalent) and the date of delivery.
 2. The recipient’s address, showing at least the city/county or postcode (or international equivalent).

11.10 What are examples of items/transactions/cases that are not eligible for Yekpay seller protection?

 1. Intangible items, licenses for digital content, and services. Where Yekpay in its own discretion may make certain intangible items, licenses for digital content and/or services eligible from time to time, unless otherwise agreed in writing with Yekpay, the following will always remain ineligible:
  1. Items equivalent to cash (including, without limitation, stored value items such as gift cards and pre-paid cards).
  2. Payments made in respect of financial products and investments.
 2. Items that you deliver (or are picked up) in person (except for items for which you received payment through the Yekpay Location Based Payments Functionality).
 3. Claims, Chargebacks and Reversals for Significantly Not as Described and/ or claims filed directly with eBay.
 4. Yekpay Business Payments.

 

 1. Errors and Unauthorised Transactions

12.1 Identifying Errors and/or Unauthorised Transactions. You can inspect your transaction history at any time by logging in to your Account on the YekpaY website and clicking the “Transactions History” tab. It is very important that you immediately notify YekpaY if you have reason to believe any of the following activities have occurred:

(i) There has been an unauthorised transaction sent from your Account;

(ii) There has been unauthorised access to your Account;

(iii) Your password or PIN has been compromised;

(iv) Any device you have used to access the Services has been lost, stolen or deactivated, or

(v) someone has transferred or may have transferred money from your Account without your permission (this includes where you link your Account with a third party platform (including a site or app), to make payments directly from that platform, but a payment was made from your Account for a transaction via that platform that you did not make) (collectively called “Improper Account Access”).

You must also immediately notify us if you have reason to believe that any other error has occurred on your Account. In order for you to notify YekpaY immediately of any of the above events, we strongly recommend that you monitor your Account closely on a regular basis. We will not seek to hold you liable for any unauthorised use of your Account by any person provided that we are satisfied that you have not acted deliberately so as to enable any third person to gain access to your YekpaY ID and/or password/PIN or to your device while you are logged into the Services. We will hold you liable for unauthorised use of your Account if we have evidence that suggests: you acted deliberately so as to enable any third person to gain access to your YekpaY ID and/or password/PIN; you acted fraudulently; or you have with intent or gross negligence failed to comply with your obligations to use your Payment Instrument in the manner set out in this Agreement.

12.2 Notifying Yekpay of Errors Unauthorised Transactions and/or misappropriated or unauthorised use of your Payment Instrument. You must notify us if you believe there has been or will be an error, unauthorised transaction, misappropriated or unauthorised use of your Payment Instrument or your Account, by telephoning YekpaY Customer Service at the telephone number shown on the YekpaY website(s), contacting us using report form or writing to Yekpay, Attn: or . If you initially provide information to us via the telephone, we may require that you send your complaint or question in writing within ten Business Days after the phone contact. Please complete the affidavit form and submit it online or e-mail it to YekpaY. You must give us all the information in your possession as to the circumstances of any errors, unauthorised transactions and/or misappropriated or unauthorised use of your Payment Instrument or Account and take all reasonable steps requested to assist YekpaY in its investigation. We may provide third parties with information we consider relevant in such circumstances in accordance with our Privacy Policy. or . If you initially provide information to us via the telephone, we may require that you send your complaint or question in writing within ten Business Days after the phone contact. Please complete the affidavit form and submit it online or e-mail it to YekpaY. You must give us all the information in your possession as to the circumstances of any errors, unauthorised transactions and/or misappropriated or unauthorised use of your Payment Instrument or Account and take all reasonable steps requested to assist YekpaY in its investigation. We may provide third parties with information we consider relevant in such circumstances in accordance with our Privacy Policy.

12.3 Review of Reports of Errors. We will advise you of the results of our investigation within 30 Business Days after we receive your notice. If we have made an error, we will correct it promptly. If we need more time, however, we may take up to 60 Days to investigate your complaint or question. If we decide that we need more time, we will provisionally re-credit your Account for the amount you think is in error within ten Business Days after we receive your notice; so that you will have use of the E-money during the time it takes us to complete our investigation. If you initially provided information to us via the telephone and we do not receive your complaint or question in writing within ten Business Days after your oral notice, we are not required to provisionally re-credit your Account.

At the end of our investigation, we will advise you of the results within three Business Days. If we determine that there was no error, we will send you a written explanation and we may debit any provisional credit that we previously credited to you in relation to the alleged error. You may ask for copies of the documents that we used in our investigation (and this will not attract the Records Request Fee set out in Schedule 1).

12.4 Liability for Unauthorised Transactions. If you report that there has been an Improper Account Access related to your Account, and there is no evidence to suggest fraud or deliberate or grossly negligent behaviour by you, we will reimburse you in full for all unauthorised transactions sent from your Account provided that you have informed us of the Improper Account Access without undue delay and in any event, no later than 13 months after the first Improper Account Access transaction was executed. Where we believe in our reasonable opinion that further investigation is required to ascertain more clearly the circumstances surrounding the reported Improper Account Access, we will follow the same process as set out in section 12.3 above for such investigation

12.5 Entitlement to a refund. You are entitled to a refund of the full amount of any payment transaction authorised by you and initiated by or through a merchant or other third party, provided the conditions applicable to a refund according to Section 3.10 have been met.

12.6 Errors. If we discover a processing error, we will rectify the error. If the error resulted in your receiving less money than you were entitled to, Yekpay will credit your Account for the difference. If the error results in you receiving more money than you were entitled to, YekpaY may debit the extra funds from your YekpaY Account. If a payment was made to your Funding Source by way of mistake, YekpaY may correct the mistake by debiting or crediting (as the case may be) your appropriate Funding Source(s). If the error resulted in our not completing a transaction on time or in the correct amount, we will be liable to refund any amount as a result of carrying out a defective or non-executed payment transaction and for your losses or damages directly and reasonably foreseeably caused by this failure, unless:

 1. through no fault of ours, you did not have enough available funds to complete the transaction,
 2. our system was not working properly and you knew about the breakdown when you started the transaction, or
 3. Circumstances beyond our control (such as fire or flood or loss of Internet connection) prevented the transaction, despite our reasonable precautions.

Notwithstanding any other term of this Agreement, Yekpay will not be held liable for the non-execution or defective execution of a payment transaction (whether initiated by yourself or another YekpaY customer) if you have failed to notify YekpaY of such an incorrectly executed payment transaction without undue delay, or in any event no later than within 13 months after the debit date, on becoming aware of such incorrectly executed payment transaction.

 1. Prohibited Products

Thank you for reviewing Yekpay’s Prohibited Products and Restricted Products. By signing up for an Yekpay account, you agree that you will not use our services to accept payments for sale of any Prohibited Products, and that you will not use our services to accept payment for sale of any Restricted Products without providing additional information or documentation as specified by us.

You may not use Yekpay for below products:

 • 1. Illegal and Potentially Illegal Products/Services such as VPNs
 • 2. Adult Entertainment (Sexually Oriented)
 • 3. Adult Content- Pictures, Videos, etc. of individuals
 • 4. Firearms, Ammunition, High Capacity Magazines, guns, Weapons (Swords, Knives, etc.)
 • 5. Tobacco Products, Smoking Mixtures, or Tobacco Substitutes
 • 6. Drug Paraphernalia
 • 7. Prescription Drugs/Devices, Controlled Substances, Unapproved Drugs, Unapproved Medical Devices, Pseudo-Pharmaceuticals
 • 8. Medical Services and/or Advice
 • 9. Internet Pharmacies
 • 10. Internet Pharmacy Referral Sites
 • 11. Financial Services or Advice (including but not limited to)
  • Check cashing
  • Currency exchange
  • Debt consolidation
  • Loan or Mortgage Modification
  • Credit card protection (including identity theft protection)
 • 12. Embassy, Foreign Consulate, or Other Foreign Government
 • 13. Chain Letters
 • 14. Replica and/or unlicensed branded goods
 • 15. Gambling, including Prognostication, Lotteries, Raffles, Contests, and sweepstakes
 • 16. Offering a Free Gift, Prize or Contest/Sweepstakes entry as an inducement to purchase their product or service
 • 17. Multi-Level Marketing Companies
 • 18. Inbound Telemarketing Companies that receive calls as the result of post cards or similar mailings (as opposed to catalog or media advertising)
 • 19. Outbound Telemarketing Companies
 • 20. Direct Marketing- Subscription Sellers
 • 21. Infomercial Sellers
 • 22. Negative response marketing techniques by any type of seller (i.e. customer is automatically charged if they don’t return the merchandise at the end of the free trial period)
 • 23. Sites that promote Hatred, Racism, or Religious Persecution
 • 24. Non-Accredited Certification Test Exams, Academic Degrees, or Diplomas
 • 25. Matrimonial sites, “Find-A-Bride”, etc.
 • 26. Anti-Religious sites specially websites against Islam.
 • 27. Police and other Government Identification and Equipment
 • 28. “Get-rich-quick” schemes
 • 29. Medical Benefits packages
 • 30. Medical Marijuana
 • 31. Pseudo-pharmaceuticals (anti-aging pills, sex nutrients, etc.)
 • 32. Sports forecasting or odds-making
 • 33. Extended warranty companies
 • 34. Audio/video text
 • 35. Products that promote or facilitate illegal activity
 • 36. Newsgroups and/or file sharing services
 • 37. Radar and/or cellular jammers or boosters
 • 38. Legal services and/or advice
 • 39. Phone unlocking/“jail breaking”, modification chips, unlock codes
 • 40. Cyber lockers
 • 41. Dating/Social networking

 

 1. Yekpay Buyer Protection

14.1 What is Yekpay Buyer Protection?

Yekpay Buyer Protection enables Yekpay to make a final decision at its full and sole discretion on any problem raised by a buyer in respect of any purchase paid for using Yekpay. The final decision may result in Yekpay reimbursing the buyer for the amount of the payment made through Yekpay for the purchase (up to the full price of the purchase and (where applicable) original postage costs) and the Payment Recipient bearing liability to Yekpay for that reimbursement.

Yekpay Buyer Protection is neither a product warranty nor a service warranty. No guarantees are given. Yekpay Buyer Protection does not affect your statutory rights against the Payment Recipient. Please also consider section 13.2 below (Is Yekpay Buyer Protection right for me?).

If you are a Payment Recipient, your liability under Yekpay Buyer Protection may be covered by the Seller Protection Program (please see section 11 for more details). Sometimes we may be able (but shall not be obliged) to waive your liability for the reimbursement for other reasons (at our full and sole discretion).

Whether you are the buyer or Payment Recipient, you acknowledge that the Services may be used as a method of payment for a wide and complex variety of types of purchases, both online and offline. Accordingly and notwithstanding anything otherwise in this Agreement, you agree that YekpaY may (but shall not be obliged to) at any time and for any reason at its full and sole discretion and without liability:

 1. Make a final decision on any problem with a purchase raised by a buyer with a Yekpay account registered anywhere in the world (whether under the YekpaY Buyer Protection policy or User Agreement of the country of registration of that buyer’s Yekpay Account or otherwise) in favour of the buyer or the Payment Recipient. The final decision will always be communicated in writing (which may be by email). In the event that Yekpay makes a final decision on the problem in favour of the buyer or Payment Recipient, each party must comply with Yekpay’s final decision; and
 2. waive the terms and conditions of coverage under Yekpay Buyer Protection (whether stated in this Agreement or otherwise, including, without limitation, the conditions of reimbursement at section 13.4) at any time and for any reason, for the purpose of facilitating the resolution of any problem raised by a buyer relating to a purchase paid for using YekpaY. As a non-exhaustive guide, this may include allowing reimbursement for Disputes or Claims raised outside of the timeframes set out in section 13.5 for certain purchases (typically purchases agreed to be delivered or performed outside of the timeframe set out in section 13.5), where we have reason to believe that the buyer did not have a reasonable opportunity within that timeframe to determine that there was a problem with that purchase.

Yekpay is not obliged to reimburse you for any costs that you incur to comply with any of Yekpay’s requests for cooperation for the purpose of resolving the problem (including, without limitation, costs that you incur to return a SNAD item to the Payment Recipient or another party as YekpaY requests), although sometimes it may reimburse these costs.

If you sell or market to buyers in other countries, you should read the Yekpay Buyer Protection policies of the countries in which your target buyers are based (the relevant Yekpay Buyer Protection policies are available on yekpay.com, As these policies will apply to you as a Payment Recipient or seller.

14.2 Is Yekpay Buyer Protection right for me?

The outcome of any decision made by Yekpay under Yekpay Buyer Protection might not always be suitable for your particular needs and you should carefully read this section 13 and consider your options before using YekpaY to resolve a problem.

If Yekpay is contacted to resolve a problem, Yekpay may require you to take an irreversible action to resolve the problem, which might make it no longer practicable in the circumstances for you to resolve the problem in another way. For example, Yekpay may require you to return the item to the Payment Recipient under section 13.6.

It may be more suitable for your particular needs and prospects to resolve your problem without involving Yekpay. Below is a non-exhaustive list of ways of resolving your problem without involving Yekpay.

 1. Resolve the problemdirectly with the Payment Recipient: Before contacting YekpaY about a problem, you should contact the Payment Recipient directly to resolve the problem in accordance with the Payment Recipient’s return policy (if any) as stated on their sales listing, website or other sales literature. If you do this:
 2. The conditions for reimbursement at section 13.4 will still apply (including, without limitation, the timeframe for raising a Dispute set out in section 13.5b). It is your responsibility to keep track of these deadlines; and
 3. there is a risk that the Payment Recipient may require you to take certain actions that could cause you to fail to meet the conditions for reimbursement at section 13.4 (for instance, if (whether as part of the Payment Recipient’s return policy or otherwise) the Payment Recipient directs you (and you proceed) to post an item that you purchased to an address that does not correspond with our record of the Payment Recipient’s address, we may determine that you have not posted the item back to the Payment Recipient in compliance with section 13.6).
  If you are a Payment Recipient, as you may be liable for any reimbursement made by Yekpay to the buyer, you acknowledge that it is in your interests to resolve directly with the buyer any problem with a purchase paid for through Yekpay.

Pursue your card chargeback rights: You may pursue your chargeback rights with your card company or card issuer (if they apply), but if you do so at the same time as pursuing the resolution of your problem (whether through a Claim or Dispute) under YekpaY Buyer Protection or if you seek a double recovery, YekpaY may close your Dispute or Claim and/or hold you liable for the amount you have been reimbursed under Yekpay Buyer Protection, and you will have to rely solely on your chargeback rights.

Whichever way you attempt to resolve your problem, it may involve you taking an irreversible action, which could harm your prospects of resolving your problem in another way, so please consider your options carefully.

14.3 What happens when Yekpay makes a final decision in favour of the buyer …

If am a buyer? If Yekpay makes a final decision on your problem (including, without limitation, a Dispute or a Claim) in your favour, YekpaY may (but shall not be obliged to) reimburse you for the amount of the payment made through YekpaY for the purchase (up to the full price of the purchase and (where applicable) original postage costs). Please see section 13.4 (Conditions for reimbursement) for details of the conditions of reimbursement.

If I am a Payment Recipient? If Yekpay makes a final decision on the buyer’s problem in the buyer’s favour, you will be liable to YekpaY for the amount that YekpaY may reimburse to the buyer. YekpaY shall not be obliged to refund your YekpaY fees associated with the transaction or any other fees charged from your YekpaY account by a third party associated with the transaction (such as the fees charged by a third party platform on which you make your sale). In some cases (for instance, if you lose a SNAD Claim because YekpaY has reason to believe that the item you sold is counterfeit) you might not receive the item back (for instance, a competent authority may take control and/or possession of the item or it may be otherwise irreversibly dealt with).

14.4 Conditions for reimbursement

You may be reimbursed under Yekpay Buyer Protection for a problem with a purchase only if all of the following requirements are met:

 1. Your purchase is an eligible purchase.Purchases of most goods and services are eligible (including travel tickets, intangible items such as rights of access to digital content and other licenses), except for the following transactions:
  1. purchases of real estate (including, without limitation, residential property);
  2. purchases of any interest in a business (including, without limitation, any items or services forming part of a business or corporate acquisition);
  3. purchases of vehicles (including, without limitation, motor vehicles, motorcycles, caravans, aircraft and boats), except for personally portable light vehicles used for recreational purposes like bicycles and wheeled hover boards;
  4. payments on crowd-funding and/or crowd-lending platforms;
  5. purchases of custom made items (unless they are claimed to be Not Received);
  6. purchases of goods and services prohibited by the YekpaY Acceptable Use Policy;
  7. purchases of industrial machinery used in manufacturing;
  8. purchases of items equivalent to cash (including, without limitation, stored value items such as gift cards and pre-paid cards);
  9. purchases of goods and services using Zong, Website Payments Pro or Virtual Terminal;
  10. Personal Transactions;
  11. Gambling, gaming and/or any activity involving a chance to win a prize, are forbidden.
  12. payments made in respect of financial products and investments;
  13. payments to state-run bodies, except for state-owned enterprises;
  14. donations; and
  15. Purchases of items which you collect in person, or arrange to be collected on your behalf (including at a retail point of sale) and which you claim to be Not Received.
 2. You sent the payment for your purchase from your Yekpay Account to the Payment Recipient’s Yekpay Account through the Send Money tab applicable to payments for goods and/or services on the YekpaY website or app, or the Payment Recipient’s Yekpay checkout flow (including, without limitation, the Yekpay Location Based Payments Functionality, if used by the Payment Recipient).
 3. Your problem iseither that:
  1. you did not receive your purchase– “Not Received” (“NR”); or
  2. your purchase is “Significantly Not as Described” (“SNAD”). Further information on what we mean by “SNAD” is set out in section 13.8.
   If your problem is a transaction that you did not authorise (including, without limitation, a duplicate or incorrect payment when using the YekpaY Location Based Payments Functionality), please see section 12 and visit the YekpaY Security Centre. You can report the problem via the YekpaY Security Centre.
 4. You have followed the processdescribed in section 13.5 (How do I resolve my problem?).
 5. You have not received a recovery for that purchase from another source.
 6. Yekpay has made a final decisionon your problem in your favour.

14.5 How do I resolve my problem?

 1. Try to resolve your problem directly with the Payment Recipient
  از تلاش های منطقی برای حل مسئله خود به طور مستقیم با گیرنده وجه استفاده کنید. اگر هنوز هم قادر به حل مسئله خود نیستید به مرکز حل بروید و گام های ب، ج ، د را دنبال کنید.
 2. مطرح کردن اختلاف
  ظرف سی روز پس از تاریخ پرداخت وجه بابت خریدی که درباره اش اختلاف دارید اختلاف را مطرح کنید. ممکن است از پذیرفتن اختلافی که در ارتباط با آن خرید پس از پایان تاریخ دوره سی روزه مطرح می کنید خودداری کنیم ( لطفاً اگر با زمان تحویل یک ایتم یا انجام یک خدمات توسط گیرنده وجه که خارج از انقضاء این دوره قرار می گیرد موافقت می کنید حواستان به این موضوع هم باشد).
 3. بالا گرفتن یک اختلاف و تبدیل شدن آن به یک دعوی
  اگر شما و گیرنده وجه نتوانید به توافق برسید اختلاف ظرف 20 روز پس از مطرح کردن آن تبدیل به دعوی می شود. مسئولیت شما این است که این موعدها را پیگیری کنید.

  You must wait at least 7 days from the date of payment to escalate a Dispute for a purchase Not Received (NR), unless otherwise stated by YekpaY..

  اگر ظرف 20 روز اختلاف را تبدیل به دعوی نکنید یک پی می تواند اختلاف را تمام کند و شما اجازه نخواهید داشت تحت محافظت از خریدار یک پی وجه را دریافت کنید.

  در موارد معین، اگر بخواهید پس از طرح دعوی اطلاعاتی را اضافه کنید و یا دلیل اختلاف / دعوی خود را از ‘عدم دریافت’ به ‘اصلاً انطور که توصیف شد نیست’ تغییر دهید ممکن است یک پی است به شما اجازه ندهد آن دعوی را ویرایش کنید یا تغییر دهید. در غیر این صورت می توانید پس از طرح دعوی آن را ویرایش کنید و یا تغییر دهید.

 4. 4.به موقع به درخواست های یک پی پاسخ دهید
  وقتی یک اختلاف تبدیل به دعوی می شود ممکن است یک پی تصمیم نهایی درباره مسئله شما را به نفع خریدار و یا گیرنده وجه اتخاذ کند. یک پی ممکن است قبل از ( و برای هدف) اتخاذ تصمیم نهایی درباره مسئله شما، از شما درخواست کند برای حل مسئله تحت بخش 13.6 همکاری کنید.

13.6 همکاری با یک پی برای حل مسئله

چه خریدار چه گیرنده وجه باشید، ممکن است یک پی برای حل کردن مسئله، از شما درخواست کند و شما را ملزم کند ( و شما باید به موقع این کار ها را انجام دهید) که: 1) شواهد مستندی را ( به هزینه خود، مگراینکه یک پی طور دیگری توافق کرده باشد) برای پشتیبانی از موقعیت خود ( که شامل رسید، ارزیابی های شخص ثالث و گزارشات پلیس است اما محدود به آنها نیست) ارائه کنید؛ و 2) هر گونه اقدامی که یک پی مشخص کند را اتخاذ کنید. اگر درخواست یک پی را رد کنید یک پی می تواند تصمیم نهایی را به نفع طرف دیگر بگیرد.

یک پی به عنوان یک راهنمای ناکامل ممکن است به شرح زیر درخواست و الزام داشته باشد:

 1. خریدار ایتمی که ادعا می کند SNAD است را برای گیرنده وجه، برای یک پی، یا برای شخص ثالث (انطور که یک پی ممکن است دستور دهد) پس بفرستد و مدرک تحویل ( انطور که در بخش 11.9 فوق مطرح شده است) را ارائه کند. لطفاً اقدامات احتیاطی منطقی را برای بسته بندی مجدد ایتم انجام دهید تا ریسک اسیب به ایتم در طول حمل و نقل را کاهش دهید.
 2. گیرنده وجه موافقت کند که خریدار، ایتم را برای او پس بفرستد و کل قیمت خرید بعلاوه هزینه ارسال اولیه را به خریدار بدهد. اگر گیرنده وجه از پذیرفتن ایتمی که خریدار طبق دستور یک پی برایش پس فرستاده است خودداری کند یک پی می تواند در خصوص دعوی حکم را به نفع خریدار بدهد، مشروط به اینکه خریدار، شواهد رضایت بخشی را به یک پی بدهد که نشان دهند ایتم به همان نشانی که یک پی در طول فرایند دعوی به خریدار داده است برای گیرنده وجه پس فرستاده شده است.
 3. گیرنده وجه، شواهدی ارائه کند که نشان دهد گیرنده وجه خرید را طبق موافقت خریدار تحویل داده است / انجام داده است. اگر گیرنده وجه آن شواهد را بدهد یک پی می تواند به نفع گیرنده وجه از آن استفاده کند حتی اگر خریدار ادعا کند که خرید را دریافت نکرده است.
 4. اگر یک پی دلیلی داشته باشد که باور کند که بازگرداندن یک ایتم که خریدار ادعا می کند SNAD است منجر به نقض قوانین جاری می شود مانند قوانین مربوط به برخورد با قوانین ایتم های تقلبی، یک پی می تواند موضوع آن ایتم را به مقامات ذیصلاح گزارش کند. این می تواند موجب شود آن مقام کنترل و یا مالکیت آن ایتم را از خریدار بگیرد و ممکن است آن ایتم به گیرنده وجه پس داده نشود.

اگر یک پی دلیلی داشته باشد که باور کند که بازگرداندن یک ایتم که خریدار ادعا می کند SNAD است منجر به نقض قوانین جاری می شود مانند قوانین مربوط به برخورد با قوانین ایتم های تقلبی، یک پی می تواند موضوع آن ایتم را به مقامات ذیصلاح گزارش کند. این می تواند موجب شود آن مقام کنترل و یا مالکیت آن ایتم را از خریدار بگیرد و ممکن است آن ایتم به گیرنده وجه پس داده نشود.

.14.7 اگر خرید من برای بازپرداخت وجه تحت اصل محافظت از خریدار یک پی مجاز نباشد چه؟

شما می توانید به دنبال این باشید که با طرح کردن اختلاف از طریق مرکز حل اختلاف یک پی، مسئله را مستقیماً با گیرنده وجه حل کنید. برای انجام این کار، باید ظرف 180 روز پس از تاریخ ارسال وجه، اختلاف را در مرکز حل اختلاف یک پی طرح کنید. وقتی این کار را انجام دادید، باید بکوشید آن اختلاف را به طور مستقیم با گیرنده وجه حل کنید. اگر پرداخت وجه شما تحت اصل محافظت از خریدار یک پی مجاز نباشد یک پی موظف نیست که درباره دعوی تصمیم گیری کند.

14.8 منظور از اصلاً انطور که شرح داده شد نیست ( SNAD ) چیست؟

 1. خرید شما در صورتی ‘اصلاً شبیه انچه شرح داده شد نیست’ محسوب می شود که اساساً با اخرین توصیفی که گیرنده وجه - قبل از دریافت وجه درباره آن خرید - به شما ارائه کرده است فرق کند ( که برای خریدهای منحصراً انلاین، توصیفی که گیرنده وجه از آن خرید در فهرست انلاین مربوطه ارائه کرده است مد نظر قرار می گیرد) ( شرح خرید). در اینجا مثال کوتاه ارائه شده است:
  1. شما یک ایتم کاملاً متفاوت را دریافت کرده اید. برای مثال، یک کتاب خریده اید و یک دی وی دی و یا یک جعیبه خالی و یا نرم افراری را دریافت کرده اید که با نرم افزاری که به شما فروخته شده است فرق می کند.
  2. شرایط خرید شما درست نشان داده نشده است. برای مثال، فهرست مربوط به یک ایتم گفته است ‘جدید’ ، اما آن ایتم استفاده شده است.
  3. خرید شما در آگهی ها به عنوان معتبر مطرح شده بود اما معتبر نیست.
  4. خرید شما بخش ها و یا ویژگی های عمده اش را ندارد و این واقعیت که این قطعات یا ویژگی ها وجود ندارند در فهرست اقلام نشان داده نشده بود.
  5. شما 3 ایتم را از گیرنده وجه خریداری کرده اید اما فقط 2 ایتم دریافت کرده اید.
  6. خرید شما در طول حمل اسیب دیده است.
 2. خرید شما در صورتی به عنوان ‘صلاً آن چیزی که شرح داده شده بود نیست’ ( SNAD ) محسوب نمی شود که اساساً با شرح خرید فرق نداشته باشد. در اینجا چند مثال کوتاه ارائه شده است:
  1. گیرنده وجه، ایرادی که در خرید شما وجود دارد را به درستی شرح داده بود.
  2. خرید شما درست شرح داده شده است اما شما پس از دریافت ان، دیگر خواهان آن نیستید.
  3. خرید شما درست شرح داده شده است اما انتظارات شما را براورده نمی کند.
  4. ایتمی که خریده اید خراش های جزئی دارد و به عنوان یک ایتم کارکرده در فهرست وارد شده بود.
  5. رویدادی که برای شرکت در آن بلیط خریداری کرده اید به تعویق افتاده است.

14.9 فرض حقوق

اگر یک پی برای یک دعوی، برگشت دادن ایتم، یا استرداد وجه هزینه پرداخت کند که شما علیه گیرنده وجه مطرح کرده اید شما با انتقال حقوق، مزایا، و راه حل ها در برابر گیرنده وجه خود مواقت می کنید و اجازه می دهید یک پی آنها را دریافت کند. این به زبان حقوقی یعنی شما با ‘جانشین کردن’ و یا در غیر این صورت با ‘واگذاری’ حقوق خود به یک پی در برابر گیرنده و اشخاص ثالثی که با پرداخت وجه در ارتباط هستند موافقت می کنید، و موافقت می کنید که ما ممکن است این حقوق، مزایا و راه حل ها را به طور مستقیم برای منافع شما، بنا به صلاحدید یک پی، دنبال کنیم.

14.10 عدم دریافت خسارت مضاعف

اگر برای یک خرید مستقیماً از گیرنده وجه و یا یک شخث ثالث دیگر خسارت دریافت کنید ممکن است بابت آن خرید تحت اصل محافظت از خریدار یک پی خسارت دریافت نکنید.

14.11 بلیط های رویداد

در موارد معین اگر یک بلیط خریداری کنید و یا بابت حق حضور در یک رویداد از طریق یک گیرنده وجه که دارنده حساب یک پی (رویداد) در انگلیس است پول پرداخت کنید همه پول هایی که پرداخت کرده اید ممکن است توسط یک پی برای شما به امانت نگه داشته شوند به نحوی که بهره زینفع در چنین پول هایی تا زمان برگزاری رویداد مورد نظر به نفع شما نگه داشته شود.

 

 1. اختلاف با یک پی

.15.1 ابتدا با یک پی تماس بگیرید. اگر اختلافی بین شما و یک پی رخ دهد هدف ما این است که با خبر شویم و به نگرانی های شما رسیدگی کنیم و اگر نتوانیم این کار را طبق رضایت شما انجام دهیم سریع ابزار مقرون به صرفه و بی طرف را برای حل آن اختلاف فراهم می کنیم. اختلافات بین شما و یک پی در خصوص خدمات ما ممکن است از طریق لینک Email Us (برای ما ایمیل بفرستید) در صفحه Contact Us (با ما تماس بگیرید) به طور انلاین برای Customer Service (خدمات مشتری) گزارش شوند و یا با تماس با شماره تلفن Customer Service (خدمات مشتری) در وبسایت (های) یک پی و با ورود به حساب خود گزارش شوند.

15.2. ECC-Net، خدمات امبودزمان مالی و CSSFاگر شکایتی از ما دارید می توانید با تماس با یکی از موارد زیر آن را مطرح کنید:

 1. شرکت شاپرک، به عنوان تنظیم کننده پرداخت های بانک مرکزی ایران. Shaparak.ir
 2. شعبه های گروههای ما در سوئیس یا ترکیه: RIBO Royal AG و Royal Petrokimya San Ve Dis Ticaret Ltd.

.15.3قانون حاکم و حوزه قضایی .قانون سوئیس حاکم بر این توافق نامه و رابطه بین ما است. برای شکایت هایی که نمی توان آنها را جور دیگری حل کرد اگر ناشی و یا در ارتباط با این توافق نامه و یا تأمین خدمات آن هستند بی انکه اسیبی به حقوق شما برسد شکایت را به حوزه غیر انحصاری دادگاههای سوئیس بفرستید تا دادرسی علیه یک پی در آن بافت نزد دادگاههای ذی صلاح سوئیس و در سوئیس اغاز شود. به بیان ساده تر، حوزه غیر انحصاری دادگاههای سوئیس یعنی برای اینکه بتوانید در خصوص این توافق نامه علیه ما در دادگاه دعوی طرح کنید بدانید که یک دادگاه قابل قبول دادگاهی خواهد بود که در سوئیس باشد اما می توانید دعوی را در دادگاه یک کشور دیگر هم طرح کنید. قانون سوئیس در همه موارد اعمال خواهد شد.

.15.4عدم اسقاط. قصور ما در برخورد با نقض هایی که توسط شما یا دیگران صورت می گیرد حق ما برای اقدام علیه نقض های بعدی یا مشابه را اسقاط نمی کند.

15.5. محدودیت مسئولیت .ما فقط برای زیان یا خسارتی که بر اثر نقض شدن این توافق نامه توسط ما به طور مستقیم ایجاد شده است و به طور منطقی قابل پیش بینی است در برابر شما مسئولیم و مسئولیت ما در این شرایط همانطور که در ادامه این فصل گفته شده است محدود می شود.

 1. به هیچ وجه ما، سایر شرکت هایی که در گروه شرکت ما هستند، اشخاصی که به نفع ما فعالیت می کنند، و یا اشخاصی که با ما قرارداد منعقد می کنند، در برابر هیچ یک از زیان ها یا خسارت های ناشی از این توافق نامه و یا در ارتباط با آن (چه در قرارداد، شبه جرم از جمله غفلت و غیره ) نیستیم یا در غیر این صورت:
  1. هرگونه عدم نفع، حسن نیت، کسب و کار، قراردادها، درامد یا صرفه جویی های پیش بینی شده حتی اگر احتمال این خسارت ها، عدم نفع، و حسن نیت به ما توصیه شود؛ یا
  2. هر گونه گم شدن و یا از بین رفتن داده ها یا
  3. هر گونه زیان یا خسارتی که به طور مستقیم از نقض توافق نامه توسط ما ناشی نشود یا
  4. هر گونه زیان یا خسارت که بیشتر از انچه باشد که در نتیجه نقش مستقیم توافق نامه ناشی شود (چه شما بتوانید آن زیان یا خسارت را اثبات کنید چه نتوانید)
 2. هیچ چیز در این توافق نامه مسئولیت ما بر اثر هر گونه کلاه برداری، تدلیس مدنی، اهمال فاحش، سوء رفتار عمدی، را در قبال مرگ و یا اسیب دیدن افراد به خاطر اهمال ما یا پیمانکار فرعی را محدود نمی کند و یا در حدی نمی کند که قوانین جاری محدود کردن و یا حذف کردن آن را مجاز ندانند.

.15.6 عدم ضمانت. ما طبق حقوق موضوعه خدمات را برای شما تأمین می کنیم اما در غیر این صورت هیچ گونه ضمانت یا شرط، ضمنی یا اشکار، وجود نخواهد داشت به غیر از مواردی که به طور خاص در این توافق نامه مطرح شده اند. یک پی کنترل محصول یا خدماتی که با سرویس ما برایشان پول پرداخت می شود را ندارد و یک پی نمی تواند تضمین کند که خریدار یا فروشنده ای که با او معامله می کنید واقعاً معامله را تمام می کند یا اجازه انجام این کار را دارد یا خیر. یک پی دسترسی مستمر، بی وقفه، یا ایمن به هر یک از بخش های خدمات ما را تضمین نمی کند. ما مسئول هیچ گونه تأخیر در تأمین سرویس هایمان این توافق نامه نیستیم. شما قبول می کنید که دسترسیتان به وبسایت (ها) ممکن است گاه محدود به دادن اجازه برای تعمیرات، نگهداری و یا معرفی تأسیسات یا خدمات جدید باشد. یک پی اقدامات منطقی را انجام خواهد داد تا تضمین کند درخواست برای بدهی های الکترونیک و اعتبارها شامل حساب های بانکی و بدهی و کارتهای اعتباری به موقع پردازش می شوند. ما هر کاری را انجام می دهیم تا تضمین کنیم اطلاعاتی که در نامه ها، گزارشات ، وبسایت (ها) است و اطلاعاتی که به طور شفاهی توسط مدیران، مأموران و کارکنان ما ارائه می شوند دقیقاً طبق باورهای ما در زمان ارائه اطلاعات هستند. به هر حال، نمی توانیم دقت کل این اطلاعات در همه شرایط و بافت ها را تضمین کنیم و شما نباید به این اطلاعات تکیه کنید. شما باید کلیه مراسلات بین ما و خود را چک کنید و اگر چیزی در آنها وجود دارد که به نظر می رسد اشتباه است و یا طبق دستورالعمل های شما نیست آن را فوراً به ما اطلاع دهید.

تنها شما مسئول درک و رعایت کلیه قوانین، اصول و مقررات حوزه قضایی خاص خود که ممکن است در ارتباط با استفاده از خدمات ما قابل اعمال باشند هستید از جمله قوانین مربوط به صادرات یا واردات، مالیات، یا معاملات ارزش خارجی و غیره.

.15.7 غرامت دادن / بازپرداخت وجه. شما موافقت می کنید که از ما دفاع کنید، به ما غرامت یا خسارت پرداخت کنید (به بیان حقوقی غرامت دادن) و نگذارید یک پی، و سایر شرکت هایی که در گروه ما هستند، افرادی که برای ما کار می کنند یا اجازه دارند از جانب ما عمل کنند در برابر هر گونه دعوی یا تقاضای ( از جمله هزینه های قانونی) انجام شده یا به بار امده توسط شخص ثالث بر اثر نقض این توافق نامه توسط شما و یا کارکنان شما، نقض قانون و یا استفاده از خدمات، اسیب ببینند.

15.8. توافق نامه کامل و حقوق شخص ثالث. این توافق نامه ( از جمله هر جدول زمانی) کل تفاهم بین شما و یک پی در خصوص خدمات را بیان می کند. بخش های 1، 7، 8 ، 10، 14، 15 و جدول 1 و همچنین سایر شرایطی که اساساً باید دوام بیاورند، تا پایان این توافق نامه دوام خواهند اورد. اگر هر یک از مفاد این توافق نامه نامعتبر و یا غیرقابل اجرا شود آن ماده باید باطل شود و بقیه مفاد همچنان به قوت خود باقی خواهند بود. شخصی که طرف این توافق نامه نیست تحت مصوبه قراردادهای 1999 ( حقوق شخص ثالث) حق ندارد به شرایط این توافق نامه استناد کند و یا آنها را اجرا کند (به جز برای گروه یک پی صرف نظر از حقوق آنها که در این توافق نامه مشخص شده اند ) اما این به حقوق یا راه حل های شخص ثالث که وجود دارند و یا جدای از این مصوبه موجود هستند تأثیری نمی گذارد.

15.9 Licence grant. If you are using Yekpay software such as an API, developer’s toolkit or other software application that you have downloaded to your computer, device, or other platform then Yekpay and its licensors grant you a limited nonexclusive license to use YekpaY’s software in accordance with the documentation, including all updates, upgrades, new versions and replacement software, as described herein for your personal use only. You may not rent, lease or otherwise transfer your rights in the software to a third party. You must comply with the implementation and use requirements contained in all YekpaY documentation, together with any instructions provided by us from time to time accompanying the Services (including, without limitation, any implementation and use requirements we impose on you to comply with applicable laws and card scheme rules and regulations). If you do not comply with YekpaY’s instructions, implementation and use requirements you will be liable for all resulting damages suffered by you, YekpaY and third parties. You agree not to alter, reproduce, adapt, distribute, display, publish, reverse engineer, translate, disassemble, decompile or otherwise attempt to create any source code which is derived from the software. You acknowledge that all rights, title and interest to YekpaY’s software are owned by YekpaY. Any third party software application you use on the YekpaY website is subject to the license you agreed to with the third party that provides you with this software. YekpaY does not own, control nor have any responsibility or liability for any third party software application you elect to use on the YekpaY website and/or in connection with the Services. If you are using the Services on the YekpaY website, or other website or platform hosted by YekpaY, or a third party, and are not downloading YekpaY’s software or using third party software applications on the YekpaY website, then this section does not apply to your use of the hosted Services.

15.10. مجوزهای شخص ثالث .شاید به صراحت مجوزهایی را برای اشخاص ثالث معین اعطاء کنید، از آنها بگیرید، و مدیریت کنید تا اقدامات معینی را از جانب شما با ورود به حساب شما انجام دهند، زیردکمه Profile در دکمه My Account را انتخاب کنند، و API Access را انتخاب کنند و بعد مجوزهای API را مدیریت کنند. شما قبول می کنید که اگر به شخص ثالث مجوز دهید از جانب شما عمل کند ممکن است یک پی اطلاعات معینی را درباره حساب یک پی شما برای او فاش کند. دادن اجازه به شخص ثالث، هیچ یک از مسئولیت های شما تحت این توافق نامه را از دوش شما بر نمی دارد. شما قبول می کنید و موافقت می کنید که یک پی را بابت هر گونه مسئولیت ناشی از اقدامات و یا عدم اقدام شخص ثالث در ارتباط با مجوزهایی که اعطاء کرده اید مسئول نخواهید دانست و از او خسارت دریافت نخواهید کرد.

. مشتریان شرکتی. اگر مشتری، ( فردی باشید که برای اهدافی به غیر از تجارت، شرکت یا حرفه عمل می کند) میکرو-انترپرایز یا یک خیریه با درامد سالیانه زیر 1 میلیون یورو نباشید شما را مشتری شرکتی در نظر می گیریم و مفاد معین بخشنامه سرویس های پرداخت ممکن است برای استفاده از سرویس برای شما غیر فعال شود. در چنین مواردی شما تضمین می کنید و به یک پی نشان می دهید که در زمانی که این توافق نامه یا سایر شرایط خدمات مربوطه را منعقد می کردید شما یک مشتری شرکتی هستید و بدین ترتیب موافقت می کنید که بخش های زیر در این توافق نامه به صورت زیر تغییر خواهند کرد:

 1. شما حق ندارید بابت پرداخت های تکراری و معاملات پرداخت وجه که توسط یک پرداخت کننده (مانند یک بازرگان) اغاز می شود انطور که در بخش های 3.10 و 12.5 مطرح شده است وجهی را مسترد کنید.
 2. وقتی مشخص می کنید یک خطا، معامله غیر مجاز و یا استفاده نامناسب و یا غیرمجاز از ابزار پرداخت و یا حساب شما صورت گرفته است طبق بند های 12.1 و 12.2 شما از تاریخ خطا و یا دسترسی نامناسب به حساب تا 60 روز فرصت دارید موضوع را به ما اطلاع دهید پس از آن ما تعهدی برای بررسی و یا اقدام بر اساس اعلان شما را نخواهیم داشت
 3. ما فقط مسئولیت معاملات غیرمجاز طبق بخش 12.4 را می پذیریم که طبق آن شما ما را ظرف 60 روز پس از دسترسی نامناسب به حساب و یا خطا از موضوع مطلع کرده باشید و

به عنوان مشتری شرکتی، شما موافقت می کنید وقتی ما این کار را انجام می دهیم وظیفه نداریم الزامات اطلاعاتی مطرح شده در قسمت 5 مقررات خدمات پرداخت 2009 را رعایت کنیم و به شما اطلاعات بدهیم.

 1. تعریف ها

ACH یعنی شبکه اتاق تهاتر خودکار

حساب یا حساب یک پی یعنی حساب شخصی، شرکت یا رئیس

صندوق های افزودن، معنای آن در بخش 3.7 ارائه شده است.

توافق نامه یعنی توافق نامه حاضر بعلاوه کل ضمیمه های متعاقب ان.

اجازه دادن یا اجازه یعنی اینکه شما به یک بازرگان و یا یک شخص ثالث دیگر اجازه وصول وجه یا هدایت پرداخت از حساب خود را می دهید.

تتمه حساب یعنی پول الکترونیکی که در حساب یک پی خود دارید.

تتمه حساب / وجه دارای پشتوانه بانکی یعنی وجهی که به طور کامل از طریق انتقال فوری، چک الکترونیک و یا تتمه حساب (بسته به موقعیت) تأمین می شود.

حساب تجاری یعنی حسابی که در وهله اول برای اهداف تجاری به کار می رود نه اهداف شخصی، خانواده یا خانوار.

روز کاری یعنی روزی که (به غیر از شنبه یا یکشنبه) در آن بانک ها در لوگزانبورگ برای انجام کار (به غیر از بانکداری الکترونیک 24 ساعته) باز هستند.

خریدار یعنی کاربری که کالا و یا خدمات می خرد و از خدمات برای ارسال وجه استفاده می کند.

سال تقویمی یعنی از اول ژانویه تا 31 دسامبر در هر سالی.

پرداخت با پشتوانه کارت یعنی پرداختی که به طور کامل یا جزئی از طریق کارت اعتباری یا کارت بدهی تأمین می شود.

توافق نامه پردازش کارت یعنی توافق نامه شخص تجاری که اشخاص تجاری را ملزم می کند مستقیماً با پردازشگر (های) پرداخت یک پی کارهای آن را انجام دهند.

CBI یعنی بانک مرکزی ایران

معنای واژه تغییر در بخش 1.8 ارائه شده است.

استرداد وجه یعنی اینکه یک خریدار مستقیماً یک وجه را از صادرکننده کارت اعتباری یا شرکت خود طلب کند.

مطالبه یعنی طلب کردن یک وجه توسط فرستنده آن از یک پی، از جمله طلب های درخواست شده طبق طرح محافظت از خریدار یک پی (Yeckpa Y Buyer Protection) که در بخش 13 شرح داده شد.

معامله تجاری به همان معنایی است که در جدول دستمزدها در A4.1 برنامه زمانی توضیح داده شده است.

منطقه برداشت کارت اعتباری یعنی این موارد: ایتالیا، لوگزامبورگ، لیتوانی، بلغارستان، سان مارینو، اسلوواکی، لاتویا، رمانی، قبرس، استونی، مالت، گیبرالتار و لیختن اشتاین ( و سایر مناطق دیگری که ممکن است هر چند وقت یکبار در وبسایت (های) یک پی نشان داده شوند)

واژه فرا-مرزی به منظور محاسبه دستمزهای معاملات به کار می رود

خدمات مشتری، سرویس حمایت از مشتری یک پی است که می توان به طور انلاین از طریق لینک Email Us (برای ما ایمیل بفرستید) در صفحه Contact US (تماس با ما) به آن دسترسی پیدا کرد و یا با شماره تلفن خدمات مشتری که در وبسایت (های) یک پی نوشته شده است با آن تماس گرفت.

روزها یعنی روزهای تقویم.

منابع تأمین سرمایه پیش فرض یعنی ترتیبی که در آن وقتی شما منبع تأمین سرمایه ارجح را انتخاب نمی کنید یک پی از منابع تأمین سرمایه شما برای تأمین سرمایه یک معامله استفاده می کند.

اختلاف یعنی اختلافی که به طور مستقیم با یک پی در مرکز حل اختلاف، پیرو بخش 13 این توافق نامه، مطرح شود.

واژه داخلی وقتی برای اهداف محاسبه هزینه های پرداخت به کار می رود به همان معنایی است که در A4.3 جدول دستمزدها در برنامه زمانی 1 امده است.

دفتر توسعه تجارت الکترونیک یک دفتر تنظیمی تجارت الکترونیک ایرانی است که برای همه کارهای تجارت الکترونیک و بازرگانی الکترونیک مجوز (enamad) می دهد و آنها را بررسی می کند.

واژه چک الکترونیک به همان معنایی است که در بخش 3.7 توضیح داده شده است.

پول الکترونیک یعنی ارزش پولی، که انطور که در یک پی به صورت مطالبه نشان داده می شود، در یک دستگاه الکترونیک ذخیره می شود، با رسید وجه صادر می شود، به عنوان ابزار پرداخت برای افرادی به غیر از یک پی پذیرفته می شوند. اصطلاح پول الکترونیک، پول و سرمایه در این توافق نامه به جای یکدیگر به کار می روند. علاوه براین، اشاره به پرداخت انجام شده از طریق خدمات، به پرداخت پول الکترونیک اشاره می کند.

اروپا 1 به همان معنایی است که در قسمت A4.4 جدول دستمزدها در جدول زمان بندی 1 امده است.

اروپا 2 به همان معنایی است که در قسمت A4.4 جدول دستمزدها در جدول زمان بندی 1 امده است.

منطقه اقتصادی اروپا یا EEA یعنی منطقه ای که شامل این کشورها است: اتریش، بلژیک، بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، المان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوگزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، جمهوری اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوئد و انگلیس.

رویداد به همان معنایی است که در قسمت 13.11 توضیح داده شده است.

دستمزدها یعنی مبالغی که در جدول زمانی 1 این توافق نامه امده است.

کاربر برنامه کامل یعنی کاربری که یک حساب یک پی در یکی از کشورهای مربوطه دارد.

منبع تأمین سرمایه یعنی روش پرداختی که برای تأمین سرمایه یک معامله به کار می رود. روش های پرداخت زیر را می توان برای تأمین سرمایه برای یک معامله به کار برد: تتمه حساب، انتقال فوری، انتقال بانک، تجارت الکترونیک، کارت اعتباری، کارت بدهی.

دسترسی نامناسب به حساب به همان معنایی است که در بخش 12.1 امده است.

اطلاعات یعنی هر اطلاعات محرمانه و یا شخصی قابل شناسایی و یا سایر اطلاعات مربوط به حساب یا کاربر، که شامل این موارد بوده اما محدود به آنها نمی باشد: نام، نشانی ایمیل، نشانی پستی/ حمل کالا، شماره تلفن و اطلاعات مالی.

انتقال فوری یعنی وجهی که از حساب بانکی فرستنده تأمین می شود که در آن یک پی فوراً به گیرنده اعتبار را پرداخت می کند.

فرایند اتصال و تأیید کارت، فرایندی است که در آن یک پی از کارت شما هزینه اتصال و تأیید کارت بدهی و کارت اعتباری را می گیرد. پس شما باید وارد حساب خود شوید و شماره چهار رقمی کاربرد توسعه یافته که روی عبارت کارت اعتباری تان ظاهر می شود و به هزینه های لینک و تأیید کارت اعتباری و کارت بدهی ربط دارد ( به جدول 1 نگاه کنید) ربط دارد را وارد کنید.

پرداخت های انبوه (به Payouts (توزیع پول ) هم معروف است) یعنی عاملیتی که پرداخت های متعدد به طور همزمان را امکان پذیر می کند. یعنی رسید ما برای دریافت فایل دسته پرداخت های انبوه از شما طبق بخش 3.1، رسید سفارش پرداخت شما برای این توافق نامه.

تأخیر پردازش بازرگان یعنی تأخیر بین زمانی که برای یک پرداخت اجازه می دهید و زمانی که بازرگان، پرداخت شما را پردازش می کند.

ریز-شرکت یعنی شرکتی که کمتر از 10 کارمند دارد و ترازنامه سالیانه آن از 20 میلیون یورو بیشتر نمی شود.

شما اروپا به همان معنایی است که در قسمت A4.4 جدول دستمزدها در جدول زمان بندی 1 امده است.

“Not Received” means a challenge from a buyer claiming that the purchase was not received.

ریسک NSF یعنی ریسک اینکه بانک ممکن است وجه دارای پشتوانه بانکی را به خاطر اینکه برای پرداخت وجه به انداز کافی پول در حساب بانکی نیست معکوس کند.

حساب پرداخت همان معنایی را دارد که در مقدمه این توافق امده است.

ابزار پرداخت یعنی یک یا چند شیوه، دستورالعمل، یا الزام که در وبسایت (های) یک پی امده اند و کاربران با آنها می توانند به خدمات یک پی دسترسی پیدا کنند و یا از این خدمات استفاده کنند.

سفارش پرداخت یعنی یک دستورالعمل که برای درخواست اجرای معامله وجه، به طور معتبر توسط شما به ما داده می شود.

گیرنده وجه به همان معنایی است که در بخش 11.1 توضیح داده شده است.

بررسی پرداخت یعنی همان فرایندی که در بخش 4 این توافق نامه شرح داده شده است.

یک پی، ما، به ما، برای ما به معنای با دفتر مرکزی در لوگزامبورگ، 24-22 بلوار رویال ال-2449، است و شامل همه جانشینان آن و هر فردی که طبق این توافق نامه حقوق شرکت به او تفویض می شود است.

پرداخت تجاری یک پی به همان معنایی است که در A3.12 جدول دستمزدها در جدول زمانی 1 امده است.

محافظت از خریدار یک پی به معنای برنامه محافظت از خریدار یک پی است که در بخش 13 شرح داده شده است.

اعتبار یک پی یعنی حساب اعتبارگردان انلاین شخصی با برند یک پی که می توانید از آن برای تأمین وجه برای پرداخت از حساب خودتان استفاده کنید.

گروه یک پی یعنی شرکت اصلی یک پی و شرکت های فرعی آن و تعهدات فرعی و شرکت های وابسته به آن ( که بی هیچ محدودیتی شامل یک پی است) با توجه به شرایط.

عاملیت پرداخت های مکان-بنیان یک پی یعنی عاملیت یک پی در Yekpa Y Mobile App (برنامه کاربردی موبایل یک پی) که کاربر را قادر می کند بابت کالا و خدمات به یک کاربر دیگر پول پرداخت کند، بدینوسیله کاربر پرداخت کننده وجه، کاربر دیگر ( یعنی تاجر) را انتخاب می کند و به او اجازه دریافت وجه را می دهد. عاملیت مکان بنیان یک پی را می توان ورود به یک پی و یا ورود برای پرداخت نیز نامید.

برنامه کاربردی موبایل یک پی یعنی برنامه کاربردی در گوشی موبایل که کاربر با آن می تواند با استفاده از موبایل خود معاملات حساب یک پی را انجام دهد.

عاملیت POS یک پی یعنی هر عاملیتی که توسط یک پی فراهم می شود و کاربر را قادر می کند وجه مربوط به کالا و خدمات در آن حساب یک پی کاربر را دریافت کند، کاربر در آن حساب انجام معاملات مربوطه را به جز بخش مادی فروش ( مثلاً حضور در فروشگاه) انجام می دهد.

وبسایت (های) یک پی یعنی هر URL مانند www.YekpaY.com که برای شما خدمات را تأمین می کند.

حساب شخصی یعنی حسابی که در اصل برای اهداف شخصی، خانوادگی، و خانوار به کار می رود.

معامله شخصی به همان معنایی است که در قسمت A4.2 جدول دستمزدها در برنامه زمانی 1 امده است.

سیاست یا سیاست ها یعنی هر گونه توافق دیگری بین شما و یک پی که در وبسایت (های) یک پی و یا در ارتباط با استفاده از خدمات توسط شما، ثبت شده است.

به روزرسانی سیاست یعنی اعلان قبلی تغییراتی که ممکن است یک پی به طور کتبی در اختیار شما قرار دهد.

منبع تأمین سرمایه ارجح یعنی منبع تأمین سرمایه ای که آن را برای تأمین وجه به جای استفاده از منابع تأمین سرمایه پیش فرض، انتخاب می کنید.

فرایند سپرده تصادفی یک فرایند تأیید است که یک پی با آن دو سپرده کوچک را به حساب بانکی شما می فرستد. برای تکمیل فرایند سپرده تصادفی از شما درخواست می شود که جزئیات سپرده های ارسال شده برایتان را از طریق حساب خود ثبت کنید.

وجه برگشتی به همان معنایی است که در بخش 3.10 امده است.

کشورهای مربوطه یعنی انگلیس، بقیه اروپا، لیختن اشتاین و سن مارینو.

ذخیره یعنی مقدار و یا درصدی از وجوه دریافت شده در حساب شما که نگه داشته می شود تا از شما در برابر ریسک وجوه برگشتی، استرداد وجه، مطالبه، و یا هر ریسک دیگری، مواجهه و یا بدهی مربوط به حساب شما و یا استفاده از خدمات محافظت کند.

حساب ذخیره به همان معنایی است که در مقدمه این توافق نامه شرح داده شده است.

مرکز تصمیم یعنی مرکز تصمیم یک پی که می توانید از طریق دکمه My Account در زمان ورود به حساب خود و یا با روش های دیگری که یک پی گاه فراهم می سازد به آن دسترسی پیدا کنید.

بقیه اروپا یعنی کشورهایی که در اتحادیه اروپا هستند و در آنها خدمات یک پی وجود دارند البته به غیر از: اتریش، بلژیک، کرواسی، دانمارک، فنلاند، فرانسه، المان، ایتالیا، لوگزامبورگ، هلند، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد و انگلیس

فعالیت های محدود یعنی فعالیت هایی که در بخش 9 این توافق نامه شرح داده شده اند.

وجه برگشتی یعنی وجهی که شما دریافت کرده اید و ممکن است یک پی بنا به این دلایل آن را برای فرستنده یا یک شخص ثالث دیگر ارسال کند: الف) خریدار مستقیماً آن را از بانک طلب کرده باشد و یا ب) از تتمه حساب شما بنا به هر دلیلی برداشته شده باشد ( به غیر از استرداد وجه و یا مطالبه پیرو محافظت از خریدار یک پی) از جمله ، و بدون محدودیت، وقتی که: 1) پرداخت، ناقض سیاست کاربرد قابل قبول ما باشد و یا ما به طور منطقی شک کنیم که پرداخت، سیاست کاربرد مورد قبول را نقش کرده است، یا 2) مقدار وجه توسط فرستنده برای شخص ثالث مربوطه در ارتباط با یک شخص ثالث معتبر که اجازه پرداخت را داده است تأیید نشده باشد ( به بخش 3.10 نگاه کنید)؛ یا 3) وجه با انتقال بانکی تأمین شده باشد که بعداً بنا به هر دلیلی توسط بانک برگشت خورده است؛ و یا ج) با مدل سازی ریسک داخلی یک پی به عنوان پرداخت ریسک امیزی طبقه بندی شده باشد که باید برگشت بخورد تا ریسک مرتبط با پرداخت رفع شود. عبارت برگشتی بر همین اساس استنباط می شود.

واژه های فروشنده و تاجر به جای یکدیگر به کار می روند و به معنای یک کاربر هستند که کالا و یا خدمات را می فروشد و از خدمات برای دریافت وجه استفاده می کند.

“Send Money” means your ability to send money though the Service.

خدمات یعنی همه محصولات، خدمات، محتوا، ویژگی ها، فناوری ها و یا عملکردهای عرضه شده توسط یک پی و همه سایت های مربوطه، برنامه های کاربردی و سرویس ها.

اصلاً شبیه توضیحات نیست’ به معنای همان تعریفی است که در بخش 13.8 این توافق نامه ارائه شده است.

شاپرک یک شرکت تحت مالکیت بانک مرکزی است که مسئول تنظیم پرداخت ها برای کلیه تأمین کنندگان خدمات پرداخت که در ایران هستند است.

منابع تأمین سرمایه خاص به همان معنایی است که در بخش 3.4 شرح داده شده است..

ریسک معامله یعنی ریسک اینکه موقعیت یک پی به خاطر بدهی های شما به آن و یا هر شخص ثالثی در ارتباط با هر گونه پرداخت وجه معاملات تجاری به خطر بیفتد ( که بی هیچ محدودیتی این موارد را در بر می گیرد: 1) ریسک مربوط به هر گونه اختلاف، مطالبه، استرداد وجه، وجوه برگشتی، دستمزدها، جریمه ها و یا تاوان ها، 2) ریسک اینکه فروشنده قراردادی که با خریدار دارد را انجام ندهد، 3) ریسکی که از این ناشی شود که شما چیزی را بفروشید که با دریافت وجه بلافاصله آن را تحویل ندهید، و 4) ریسک هر گونه بدهی دیگری که یک پی ( یا هر شخص ثالث دیگری) در ارتباط با وجه مورد نظر به بار می اورد)، که در هر یک از اینها یک پی پیش بینی کرده باشد و یا بر این باور باشد که این ریسک وجود دارد. ریسک معامله شامل این موارد است اما محدود به آنها نیست: الف) در خصوص فروش بلیط های کنسرت یا یک رویداد، ریسک تا زمان برگزاری آن رویداد یا کنسرت وجود دارد، ب) در خصوص معاملات مربوط به سفر، ریسک تا زمانی که کالا و خدمات مربوط به سفر تأمین نشوند وجود دارد. شاید گاه به شما درباره شرایط خاصی که در آنها ریسک معامله برای اهداف این توافق نامه وجود دارد (یا قرار باشد رخ دهد ) اطلاع داده شود.

پرداخت غیر مجاز یعنی مطالبه از سوی خریداری که ادعا می کند وجه را پرداخت نکرده است و آن فردی که وجه را پرداخت کرده است اجازه این کار را نداشته است.

مشخصات منحصر به فرد یعنی 1) برای ارسال وجه یک پی: نشانی ایمیل، شماره تلفن و یا سایر مشخصاتی که ممکن است به شما اعلان کنیم در حساب یک پی ثبت شده اند؛ یا 2) برای برداشتن وجه از حساب خود: حساب بانکی شما ( مثلاً IBAN یا Sort Code و شماره حساب بانک) و یا جزئیات مشخصات کارت اعتباری ( مثلاً شماره کارت و یا کد CVV2 )

انگلیس یا UK هر دو معنای بریتانیا و ایرلند شمالی هستند.

کاربر، شما، یا برای شما به معنای شما و هر شخص یا نهادی که این توافق نامه را با ما منعقد می کند و یا از سرویس ما استفاده می کند.

تأیید شده یعنی شما فرایند تأیید را برای کمک به مشخص کردن هویت خود برای یک پی انجام داده اید.