همین حالا ثبت نام کنید

  انتقال وجه به خارج از ایران

  در خارج از ایران تحصیل می کنید؟

  ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از اﯾﺮان وﺟﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎل داده و در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

  انتقال وجه به خارج از ایران

  در خارج از ایران تحصیل

  می کنید؟

  ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از اﯾﺮان وﺟﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎل داده و در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

  یک‌پی راهکار آنلاین و امن برای انتقال وجه بین المللی دانشجویان

  پلتفرم دانش بنیان پرداخت بین‌المللی یک‌پی این امکان را برای دانشجویان ایرانی محصل در خارج از کشور ایجاد می‌کند تا خانواده آن‌ها بتوانند برای دانشجویان خود پول ارسال کنند، کارت‌های بین‌المللی متصل به حساب‌های دانشجویان در خارج از کشور را شارژ کنند یا شهریه دانشگاه فرزندان خود را از داخل ایران واریز نمایند.

  کارمزد منصفانه

  کارمزد 5% در انتقال و یا دریافت وجه

  حجم های کوچک

  امکان انتقال مبالغ با حجم کم از ایران به خارج از کشور و یا بالعکس

  بانک های مختلف

  امکان انتقال وجه از حساب داخل ایران به بانک های مختلف در خارج از کشور

  زمان انتقال

  انتقال وجه در کوتاهترین زمان ممکن

  مسیر آنلاین بانکی

  انتقال وجه آنلاین در بستر امن بانکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

  ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از بانک، اﻣﻦﺗﺮ از صرافی به خارج از کشور پول بفرستید

  در کوتاهترین زمان ممکن وجه مورد نیاز دانشجوی خود را به حساب بین المللی وی و یا دانشگاه ارسال نمایید.

  با یک پی

  سریع‌تر از صرافی، امن‌تر از بانک به خارج از کشور انتقال وجه داشته باشید!

  در کوتاهترین زمان ممکن وجه مورد نیاز دانشجوی خود در خارج از کشور را به حساب او و یا دانشگاه واریز کنید!

  شش گام ساده جهت ارسال پول و حواله ارزی دانشجویی به حساب بانکی خارج از کشور!

  فرم مشاوره تخصصی

  دانشجویان گرامی برای رفع ابهامات و مطرح نمودن سوالات خود در خصوص انتقال پول، حواله ارزی دانشجویی و شارژ کارت‌های بانکی بین المللی، با مشاوران یک پی در ارتباط باشید.