برترین مقالات یک پی

  برترین مقالات یک پی را هم از دست ندهید.

   آسان ترین روش صادرات خرما چیست؟ 10 آذر 1399
   مطالبی که در ادامه با آنها آشنا می شویم: صادرات خرما، مناسب و پرسود انواع خرمای تولید شده کشور ما راهی آسان برای صادر کردن...
   اطلاعات بیشتر
   • پرداخت یار کیست؟
    پرداخت یار کیست؟
    پرداخت یار کیست؟ طبق آیین‌نامه اجراییِ فعالیتِ پرداخت یاران که از سوی بانک مرکزی صادر شده است، پرداخت یار شخصِ حقوقی ثبت شده بر اساس قوانین موضوعه جمھوری اسلامی ایران است که با انعقاد قرارداد با شرکت‌ھای ارائه‌دھنده خدمات پرداخت، امکان استفاده از ابزارھای پذیرش و اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت (شاپرک) را به‌صورت غیر مستقیم پیدا می کند. به این ترتیب پرداخت‌یار در چارچوب سند تدوینی از سوی بانک مرکزی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت‌ھای ارائه‌دھنده خدمات پرداخت (PSP) و شاپرک، می‌تواند پرداخت‌ھای بدون کارت از جمله پرداخت‌ھای درون‎برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌ھای ھمراه را برای پذیرندگان خود انجام داده و سپس به شبکه شاپرک ارسال کند.   موضوع فعالیت پرداخت یار پرداخت یار پرداخت‌ھای بدون کارت از جمله پرداخت‌ھای درون برنامه‌ایِ مبتنی بر زیرساخت‌ھای ھمراه را دریافت و به شبکه شاپرک ارسال می‌کند. در واقع موضوعِ فعالیتِ پرداخت یارھا، ارائه خدمات پرداخت و نظارت بر عملکرد پذیرندگان...